Granit från Bjärlöv och Bohus pryder Clemenstorget

21 oktober, 2019

Clemenstorgets östra gata har stensatts och arbetet ska fortsätta med gångbanor och torgets inre delar. Det finns många olika sorters granit och här berättar vi vilken sten vi använder.

Gatstenen som sätts på Clemenstorget återanvänds till stora delar. Gatstenen förvaras för att sedan återanvändas på ett annat ställe på Clemenstorget.

Först och främst återanvänds de stenar som låg på torget innan. Den återvunna smågatstenen sätts om från det befintliga torget till den nya yttre torgytan. De nya granithällar som bildar perronger och som ligger på gångbanorna är av ljust grå bjärlövsgranit. Även den inre torgytan ska få bjärlövssten. Bourdurstenarna och de nya kantstenarna utmed gatorna är av röd bohussten, som är lite mer rödaktig till färgen.

Gatstenen som sätts på Clemenstorget återanvänds till stora delar. Domkyrkans torn skymtar bakom Clemenstorgets stora stenhög.

Stenarna till de taktila stråken består av slät, flammad sten som är en blandning av bjärlöv, hallandia och vånga. Sedan kan det finnas några mindre partier där stenbrottet kan variera.

För all inköpt sten på Clemenstorget och i Lunds övriga projekt gäller att de uppfyller Lunds kravställning om etiska regler för stenprodukter. Reglerna innebär att stenen ska ha producerats och bearbetats under förhållanden som är förenliga med åtta grundläggande internationella konventioner, som Sverige är anslutet till.