Stensättarna gör Clemenstorget vackert

12 oktober, 2019

Stensättarna är i full gång på Clemenstorgets östra gata som håller på att bli ett konsthantverk där naturstenarna är valda för att passa i färg, vara producerade under rättvisa villkor och passa till resten av gestaltningen i Lund.

Stensättare arbetar med Clemenstorgets östra gata. Fanni är en av stensättarna som skapar konst i en vanlig gata.

Körbanan i östra gatan är färdig och nu sätts smågatsten och granithällar på den norra sidan. På gatans södra sida ska det sättas kantsten och storgatsten. 

Stensättare arbetar med Clemenstorgets östra gata.

Gatstenen som sätts på Clemenstorget återanvänds till stora delar.

Precis innanför vägen – mot torgytan till – byggs ett stråk med taktila plattor till hjälp för synskadade. Plattorna har en mörkt rostfärgad yta för att skapa kontrast mot de ljust grå stenarna. De taktila plattorna har också skåror eller uppstående knoppar som kan följas med en ledkäpp.

Taktila plattor av rostfärgat järn används som hjälp till personer med synnedsättningar.

Clemenstorget  byggs om i etapp 1 och entreprenör är Älmby Entreprenad AB. Bekim Elshani är platschef för entreprenören Älmby.

- Nu är även trädskyddsområdet i Clemenstorgets inre del godkänt och vi har börjat förbereda för att anlägga marken där. Träden ska hela tiden skyddas, så att de inte påverkas av bygget runt omkring dem. På den inre torgytan ska det bli ny smågatsten och ett gult stenmjöl av dolomitsten. Under ytbeläggningen måste marken också beredas, dels för att vara stabil, dels för att träden ska få vatten och syre till sina rötter. Jorden runt träden ska därför blandas med pimpsten, som gör att fukten bibehålls, säger Bekim Elshani som är platschef för entreprenören Älmby.

Clemenstorget byggs nu om i etapp 1.

Succesivt börjar nu entreprenören sätta gatsten på den inre torgytan. Stenmjölet ska först provas på en liten yta för att sedan läggas ut i Clemenstorgets mittdel.

Text/foto: Kristina Strand Larsson.

Clemenstorget  byggs om i etapp 1 och entreprenör är Älmby Entreprenad AB.

Taktila plattor av rostfärgat järn används som hjälp till personer med synnedsättningar.

Taktila plattor av rostfärgat järn används som hjälp till personer med synnedsättningar.

Gatstenen som sätts på Clemenstorget återanvänds till stora delar.