Karta över cykelparkeringar vid Lund C

15 november, 2019

Många är oroade över att inte cykelparkeringarna ska räcka till när vi snart kommer att ta bort platser för att kunna lägga ledningar.

Cykelparkeringar vid Lund C i november 2019.
För att inte minska antalet mer än absolut nödvändigt, kommer vi nu endast att ta bort 70 cykelparkeringsplatser av den totala mängden 370. Resten tas bort i början av nästa år då vi utöver de extra platserna i Godsmagasinet, kan kompensera med tvåvåningsstället vid Spår 1 på Lund C.

För att förbereda alla som parkerar sin cykel runt Lund C, och visa på alternativen, har vi tagit fram en karta över cykelparkeringarna.

Observera att denna karta gäller fram till januari/februari 2020.