Den diagonala gång- och cykelvägen över Clemenstorget stängs

21 november, 2019

Den 25 november stängs gång- och cykelvägen som går diagonalt över Clemenstorget innanför cykelställen.

Clemenstorgets inre delar byggs om.

Skälet till avstängningen är att vi ska sätta en kant av cortén, lägga ut stenmjölet av gult dolomit över torgytan samt sätta granithällar och slutföra arbetet med markvärmen. Du får istället cykla på gatan utanför torget, eller leda cykeln på gångbanan runt Clemenstorget. Vi skyltar på plats.