Den diagonala gång- och cykelvägen över Clemenstorget stängs

21 november, 2019

Den 25 november stängs gång- och cykelvägen som går diagonalt över Clemenstorget innanför cykelställen.

Clemenstorgets inre delar byggs om.

Skälet till avstängningen är att vi ska sätta en kant av cortén, lägga ut stenmjölet av gult dolomit över torgytan samt sätta granithällar och slutföra arbetet med markvärmen. Du får istället cykla på gatan utanför torget, eller leda cykeln på gångbanan runt Clemenstorget. Vi skyltar på plats.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se