Del av cykelparkeringen på Clemenstorget stängs

11 november, 2019

Måndagen den 25 november stängs ett hörn av cykelparkeringen på Clemenstorget. Byggprojektet kräver att totalt 370 cykelparkeringsplatser tas bort, men eftersom alla ersättningscykelställ inte är på plats förrän i januari 2020, tar vi nu endast bort den del vi behöver för att kunna fortsätta bygga.

Delar av cykelparkeringen på Clemenstorget upphör den 25 november.

De cykelparkeringsplatser som ersätter dessa finns i Godsmagasinet på andra sidan gatan. I januari monteras tvåvåningscykelställ vid spår 1 på Lund C. Skälet till flytten är att vi ska lägga om ledningar under ombyggnaden av torget.

Måndagen den 11 november skyltar vi på plats och fram till den 25 november kommer du att kunna hämta din cykel. Cyklar som inte hämtats den 25 november forslas bort av Lunds kommun. Läs mer.