ill våren byter Clemenstorget skepnad

25 oktober, 2018

Skira skärmtak, fortsatt grönt och ny belysning, tillsammans med en funktionell spårvägshållplats. Nästa år startar ombyggnaden som kommer ge Lundabor och resenärer ett nytt torg vid centralstationen.

Till våren startar första etappen av det omvandlingsarbete som ska göra Clemenstorget vackrare och smidigare att använda. Sedan en tid tillbaka byggs spårvägshållplatsen, men förändringen kommer att bli så mycket större än så.

– Jag tror att många kommer att lägga märke till och uppskatta de stora skärmtaken i spetsmönster, de kommer att samsas med träden som redan finns på torget. Taken ritas av konstnären Ebba Matz och kompletteras med belysning som blir både vacker och skapar trygghet på platsen, berättar Karin Sjölin, landskapsarkitekt på Lunds kommun.

Den inre delen av torget, där taken kommer att finnas, får ett jugendinspirerat uttryck. Det blir natursten och gångvänligt grus mellan träden och i fransk boulevardstil blir det plats för stolar. I de yttre delarna av torget blir stilen mer modern med andra typer av möbler och belysning. Det är här torghandeln kommer att finnas och i ett senare skede också food trucks.

Men som med alla ombyggnader blir det bökigt innan det kan bli bättre. Torget kommer att byggas om i två etapper med start i den östra delen, närmast spårvägshållplatsen. Den diagonala cykelvägen över torget kommer också att behållas men blir grusad på vissa delar för att bättre passa in i torgmiljön. I etapp två byggs nya cykelparkeringar på andra ställen och gatan framför tullkammaren görs om till gång- och cykelyta, då kommer nuvarande cykelparkeringar tas bort och torget färdigställas.

Illustration som visar det blivande Clemenstorget ur flygperspektiv

Illustration som visar huvuddragen i den nya formen för Clemenstorget, detaljer kan komma att ändras.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se