Järnvägen och Lund

Järnvägsnätet i Sverige är hårt belastat och allt fler vill resa klimatsmart. Stora satsningar på järnväg görs nu både nationellt och regionalt. Lund ska växa hållbart och staden är involverad i flera av satsningarna. Tre stora projekt som påverkar Lund planeras eller är redan i gång: höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund, fyrspårutbyggnad Lund-Flackarp samt ett nytt Lund C och stationsområde.

Ett lila pågatåg är på vi in till Lund C.

Dessutom pågår en förstudie, som ska utreda kostnadsskillnaden för att lägga järnvägen i tunnel genom centrala Lund jämfört med att utöka antalet spår i markplan. De olika projekten hänger ihop och påverkar varandra.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/jarnvag

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se