Järnvägen och Lund

Järnvägsnätet i Sverige är hårt belastat och allt fler vill resa klimatsmart. Stora satsningar på järnväg görs nu både nationellt och regionalt. Lund ska växa hållbart och staden är involverad i flera av satsningarna. Tre stora projekt som påverkar Lund planeras eller är redan i gång: ny stambana mellan Hässleholm och Lund, fyrspåret Malmö-Lund samt ett nytt Lund C och stationsområde.

Ett pågatåg är på väg in till Lund C.

Lunds kommuns förstudie ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan” blev färdig den 14 april. Här finns mer information om förstudien ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan”.

Här kan du läsa mer om Lunds kommuns yttrande i Trafikverkets samråd två när det gäller Lunds fortsatta utveckling kopplat till höghastighetsjärnväg och Lund C.

Förstudien samt de olika projekten kring ny stambana mellan Hässleholm och Lund, fyrspåret Malmö-Lund samt ett nytt Lund C och stationsområde hänger ihop och kan påverka varandra.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/jarnvag

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se