Järnvägen och Lund

Järnvägsnätet i Sverige är hårt belastat och allt fler vill resa klimatsmart. Stora satsningar på järnväg görs nu både nationellt och regionalt. Lund ska växa hållbart och staden är involverad i flera av satsningarna. Tre stora projekt som påverkar Lund planeras eller är redan i gång: ny stambana mellan Hässleholm och Lund, Lund-Arlöv fyra spår samt ett nytt Lund C och stationsområde.

Ett pågatåg är på väg in till Lund C.

Dessutom görs en förstudie kring ”Järnväg i tunnel genom Lund jämfört med nya spår i markplan”. Den 16 mars fick kommunstyrelsens arbetsutskott en presentation av förstudien, som utreder kostnadsskillnaden för järnväg i tunnel jämfört med spår i markplan. Det återstår arbete med slutgiltiga rapporten, men underlaget visar att ett tunnelalternativ har många fördelar, samtidigt som det blir dyrare än spår i markplan. Förstudien samt de olika projekten kring ny stambana mellan Hässleholm och Lund, Lund-Arlöv fyra spår samt ett nytt Lund C och stationsområde hänger ihop och kan påverka varandra.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/jarnvag

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se