Kvarteret Galten

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv åt kvarteret Galten i centrala Lund.

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni, 2020, att skicka förslaget till ny detaljplan vidare på samråd. Samrådet startade den 19 augusti, sista dag att lämna synpunkter är den 26 oktober. 

Tidplan som visar Planprogram, förarbete fram till sommaren 2020, samråd under hösten 2020, därefter vidareutveckling. Granskning i slutet av 2021, godkänd och antagen plan under våren 2022

Förslaget i korthet

Planförslaget  innehåller bostäder, kontor och lokaler för butiker, restaurang och kultur. Även skolan som finns i kvarteret påverkas och busstationen vid Bankgatan får en ny utformning om förslaget förverkligas. Utvecklingen ger en lösning med goda förutsättningar i framtiden, samtidigt som den bygger vidare på hur kvartersstrukturen ser ut i stadskärnan. Förslaget tillvaratar de värden och den miljö som många Lundabor värnar, inte minst bevaras TePe-huset till största delen.

Med nya butiksentréer mot både Mårtenstorget och Bankgatan ger förutsättningar för mer gatuliv. Inne i kvarteret kan det bli caféer och restauranger som samlas runt en liten grön plats, där man sparar en äldre stor plantan som ger lummig grönska. Passagen mellan det inre kvartersrummet och Mårtenstorget utvecklas för att bli mer tydlig. Inne i kvarteret finns också privata bostadsgårdar med grönskande karaktär.

En biograf vid Bankgatan bedöms ha dragkraft nog för att ge gatan mer liv och stadskaraktär. Dessutom ger den en tryggare miljö än idag för den som väntar på busstorget och ger kvarteret en framsida även mot söder.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivning för kvarteret Galten, 2020-05-29
Plankarta för Kvarteret Galten, 2020-05-29
Illustrationskarta för Kvarteret Galten, 2020-05-29

Kvarteret Galtens innergård med ett stort träd (en platan) i mitten.

Visionsbild för innergården i kvarteret Galten. Arkitekt: Marge Arkitekter, LAND Arkitektur Bild: TMRW

Lämna synpunkter

Sista dag att bidra med synpunkter är den 26 oktober.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Vill du istället lämna synpunkter som brev skickar du det till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund. Kom i så fall ihåg att ange ditt namn och postadress.

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Åsa Nyberg, 046-359 50 00.

Utställning på Mårtenstorget

Den 8 september – 6 oktober finns en utställning på Mårtenstorget som beskriver förslaget i korthet. Vid två tillfällen kommer tjänstepersoner och förtroendevalda från byggnadsnämnden att finnas på plats för att svara på frågor och diskutera:
23 september, kl 15-18
26 september, kl 11-14

Vi ber er att att hålla avstånd och undvika att komma till platsen om ni inte känner er helt friska! 

Film där stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin berättar om vad utvecklingen av kvarteret Galten kan betyda för stadskärnan

Tre dokument om kvarteret Galten

Förslaget som affischer

Här kan du ta del av förslaget i affischform, tematiserat efter bland annat stadsbild, kulturmiljö och trafik. Det är samma innehåll som kommer att finnas på Mårtenstorget den 8 september till och med den 6 oktober. 

Affischer som PDF

Presentation om kvarteret Galten

... som sammanfattar de viktigaste i förslaget. Presentationen innehåller inget ljud.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kvarteretgalten