Fyrspårsutbyggnad

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår för att öka kapaciteten på sträckan och för att göra järnvägstrafiken mindre känslig för störningar. Järnvägsutbyggnaden är ett av de större infrastrukturprojekten i Skåne de kommande åren. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund. Den nya banan beräknas vara i full drift 2024.

Fyra spår mellan Flackarp och Högevall

För en del av sträckan var byggstarten redan hösten 2017 och nu är turen kommen till sträckan mellan Flackarp och Högevall. Förutom anläggningen av ytterligare spår, tillkommer även en pågatågstation på Klostergården samt en ny breddad underjordisk passage för gående och cyklister i anslutning till den nya stationens plattformar. De bullerstörningar som utbyggnaden innebär kräver också bullerdämpande åtgärder, vilket främst hanteras med skärmar.

Den 19 april beslutade Byggnadsnämnden om samråd för detaljplanen som kommer vara ute för synpunkter från den 7 maj till den 2 juli 2018.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se