Campus Vipan

Det blev Peab Sverige AB som fick uppdraget av Lunds kommun att utveckla Campus Vipan, ett nytt samlat utbildningscentrum för gymnasium och Komvux. Budgeten för hela projektet är 415 miljoner kronor.

Campus Vipan (skiss)

Projektet kommer att utveckla Vipans gymnasieskola genom om- och tillbyggnader, som ersätter dagens tillfälliga paviljonger. Med detta får skolan moderna och trivsamma lärmiljöer, som är bättre anpassade för högskoleförberedande utbildning och som samtidigt ger skolan möjlighet att växa och erbjuda plats för fler elever. Samlokaliseringen med Komvux innebär dessutom ett smartare och utnyttjade av lokalerna än det görs idag.

Status: pågår
Adress: Vipeholmsvägen
Arkitekt: Horisont
Entreprenad: Peab Sverige
Beräknad inflyttning: 2025

Vad händer i byggprojektet?

I oktober 2019 började vi bygga Campus Vipan. Projektet kommer att pågå i etapper fram till år 2025. Arbetet kommer till stor del att utföras i befintliga byggnader, parallellt med att det bedrivs undervisning i lokalerna.

Det kommer, av förklarliga skäl behövas viss byggtrafik till arbetsplatsen men i övrigt hoppas vi att det inte kommer att innebära några större störningar för dig som bor i området.

Först ut är arbeten i byggnaderna K1, C och D. Det handlar framförallt om invändiga verksamhetsanpassningar men även underhållsarbeten på fasad. 

Nästa etapp (2020-21) innebär renovering av byggnad N samt förberedelser för att börja bygga den nya byggnaden Q.

Campus Vipan, områdesskylt

1 = projektkontor. 2 = skolexpedition. 3 = Idrottshall. 4 = placering orienteringstavla.
Planerad nyproduktion är de byggnader som är markerade i orange färg.

 

Vipan

Byggnad K1 (mars 2020)

Vipan

Arbete på byggnad C (mars 2020)

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vipeholm