Campus Vipan

Det blev Peab Sverige AB som fick uppdraget av Lunds kommun att utveckla Campus Vipan, ett nytt samlat utbildningscentrum för gymnasium och Komvux. Budgeten för hela projektet är 415 miljoner kronor.

Campus Vipan (skiss)

Projektet kommer att utveckla Vipans gymnasieskola genom om- och tillbyggnader, som ersätter dagens tillfälliga paviljonger. Med detta får skolan moderna och trivsamma lärmiljöer, som är bättre anpassade för högskoleförberedande utbildning och som samtidigt ger skolan möjlighet att växa och erbjuda plats för fler elever. Samlokaliseringen med Komvux innebär dessutom ett smartare och utnyttjade av lokalerna än det görs idag.

Status: pågår
Adress: Vipeholmsvägen
Arkitekt: Horisont
Entreprenad: Peab Sverige
Beräknad inflyttning: 2025

Vad händer i byggprojektet?

I oktober 2019 började vi bygga Campus Vipan. Projektet kommer att pågå i etapper fram till år 2025. Arbetet ska till stor del utföras i befintliga byggnader, parallellt med att det bedrivs undervisning i lokalerna.

Det kommer, av förklarliga skäl, behövas viss byggtrafik till arbetsplatsen men i övrigt hoppas vi att det inte kommer att innebära några större störningar för dig som bor i området.

Byggnaderna C, D och K blev färdiga i juli 2020. Framför allt har vi gjort invändiga anpassningar till verksamheten, men också underhållsarbeten på fasaden. Byggnad K har fått en helt ny gård med studsmatta och möjlighet att spela basket och fotboll.

Nästa etapp - som pågår 2020-2021 - innebär invändig renovering av byggnad N. Vi gör även omfattande utvändiga åtgärder som dränering och renovering av fasad, terrass och tak.

I höst kommer vi att förbereda för att börja bygga den nya byggnaden Q. Nu är arbetet i ett projekteringsstadium där allt planeras. Sedan ska vi flytta ledningar för vatten och avlopp och då får utegymnastiken vara på en annan plats. 

Campus Vipan, karta

Projektkontoret ligger i "långa längan", längst upp till höger på kartan.
Planerad nyproduktion är markerad i orange färg.

 

Vipan

Byggnad K1 (mars 2020)

Vipan

Arbete på byggnad C (mars 2020)

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/vipeholm