Källby, Klostergården och S:t Lars

Sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i översiktsplanen. Här finns Klostergården som i december 2023 kommer att ha en pågatågstation, S:t Lars-området i stark utveckling och inte minst Källby som kommer omvandlas från industriområde till en stadsdel med både bostäder och service.

Lunds kommun håller just nu på att ta fram en för­djupning av översiktsplanen (FÖP) när det gäller Källby och sydvästra Lund. Vi tittar på frågor som exempelvis vad och var ska vi bygga, vad är viktigt att bevara och vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla. Tidshorisonten är tjugo år framåt.

Parallellt med den långsiktiga planeringen för Källby arbetar också Lunds kommun med att ta fram nya detaljplaner för delar av området. Det handlar främst om förtäta och göra plats för både fler bostäder, service och arbetsplatser i den befintliga bebyggelsen.