Byggprojekt

Utvecklingen av staden och kommunen sker i många både stora och små projekt. Här berättar vi om några av alla de utvecklingsprojekt som planeras just nu.

Ett första steg för att bygga nytt är ofta att ta fram en detaljplan. Vilka områden i Lund som håller på att få ny detaljplan kan du läsa om under Detaljplaner.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/stadsutveckling

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se