Spårväg Lund C - ESS

Spårvägen mellan Lund C och ESS är en satsning på framtidens kollektivtrafik i ett av Lunds mest trafikerade stråk i nordost. Trafiken startade i december 2020.

Spårvagn på Clemenstorget

Bild: Bilden visar en spårvagn vid ändhållplatsen på Clemenstorget, intill Lund C. Foto: Kristina Strand Larsson. 

Linjesträckning

 • Lund C till ESS.
 • Längd: cirka 5,5 km långt dubbelspår.
 • 9 hållplatser: Lund C, Universitetssjukhuset, LTH, Ideontorget, Telefonplan, Solbjer, Brunnshögstorget, MAX IV och ESS.

Trafik

 • Skånetrafiken ansvarar för trafik, tidtabell och biljetter: skanetrafiken.se
 • I högtrafik erbjuds en avgång var 7-8:e minut. Att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna tar 14,5 minuter, medelhastighet 21,5 km/h.
 • Spårvägen går i egen bana och möter endast andra fordon i korsningar och cirkulationsplatser. 

Vagnar

 • Spårvägslinjen Lund C – ESS har sju spårvagnar med en längd på cirka 33 meter. 
 • De sju spårvagnarna heter Åsa-Hanna, Sfinxen, Lindeman, Blåtand, Brandklipparen, Inferno och Saxo Grammaticus. Alla namnen har lundaanknytning och är resultatet av en namntävling som arrangerades 2019.
 • Kapacitet: cirka 200 resenärer, varav 40 sittande. En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar.
 • Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi.

Ansvar och roller

 • Lunds kommun har byggt spårvägen och ansvarar för drift och underhåll av infrastrukturen, det vill säga själva ytan där spåren går. Kommunen ansvarar även för trafiksäkerhetsfrågor och hur spårvägen samsas med andra trafikslag i staden.
 • Region Skåne, via Skånetrafiken, ansvarar för vagnar och trafik, tidtabell, biljetter och personal som arbetar ombord.  Skånetrafiken ansvarar även för depån vid spårvägens norra ändhållplats där vagnarna kan städas, tvättas och underhållas. 

Regler och säkerhet

Här hittar du frågor och svar om trafiksäkerhet och regler för spårvägen, bland annat om hur du passerar spårvägen när du går, cyklar eller kör bil i Lund:
Läs om säker spårväg