Buss, spårvagn och tåg

En vanlig vardag stiger ungefär 40 000 människor av och på tågen på Lund C. Varje år blir vi dessutom fler och fler som reser kollektivt och inom en snar framtid behöver stationsområdet byggas om för att klara av behoven.

Tåg

Skånetrafiken ansvarar för det största tågflödet genom Lund, men tåg körs även av SJ och Snälltåget. 

Stadsbuss och regionbuss

Skånetrafiken ansvarar för busstrafiken i Lunds kommun. På Skånetrafikens webbplats hittar du bland annat hållplatser, tidtabeller och information om hur du köper biljett.

Spårvagn Lund C-ESS

Spårvägen är färdigbyggd och trafikstart planeras till december 2020.

Följ arbetet med spårväg på www.spårväglund.se

Ansvar för resor och infrastruktur

Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Lund. Lunds kommun bidrar med infrastruktur och deltar aktivt i arbetet med framtidens kollektivtrafiksatsningar. Vårt arbete har sin grund i LundaMaTs, kommunens strategi för ett hållbart transportsystem. 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se