• Kommunstyrelsen 2024-04-10 § 116, omedelbart justerat protokoll
  Protokollet är nu justerat.
  Läs mer

 • Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2024-04-04
  Protokollet är nu justerat.
  Läs mer

 • Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2024-04-04
  Protokollet är nu justerat.
  Läs mer

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-08
  Protokollet är nu justerat.
  Läs mer

 • Kommunfullmäktiges valberedning 2024-04-09
  Protokollet från valberedningens senaste sammanträde är nu justerat.
  Läs mer

 • Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Protokollet är nu justerat.
  Läs mer

 • Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott
  Protokollet är nu justerat.
  Läs mer

 • Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2024-04-03
  Protokollet är nu justerat.
  Läs mer

 • Särskilt protokoll över delegationsbeslut gällande anställningar inom vård- och omsorgsförvaltningen under perioden 2024-01-01—2024-04-01
  Protokollet är nu justerat.
  Läs mer

 • Protokoll över delegationsbeslut inom vård- och
  omsorgsförvaltningen under perioden 24-02-01–24-
  03-31

  Protokollet är nu justerat.
  Läs mer