Studentliv

Det är inte bara studierna som lockar till vår fina stad utan det finns mer att upptäcka. Här kan du läsa mer om studentlivet i Lund och hur Lunds kommun samarbetar med studentorganisationerna för att göra Lund till en ännu bättre studentstad.

Ett medlemskap– hela studentlivet!

Logotyp_Studentlund

Studentlund är ett medlemskap som består av de så kallade ”tre benen” som utgörs av nationer, Akademiska Föreningen och studentkårerna (utom Teknologkåren). Detta medlemskap är inte bara det enda i sitt slag, utan en av de starkast bidragande faktorerna till att nya studenter fortsätter att vallfärda till Lund varje termin.

Studentlund ger dig många möjligheter att utveckla dig själv och få värdefulla kunskaper och erfarenheter även utanför föreläsningssalarna. Medlemskapet i Studentlund gör dig till medlem i en nation, din kår samt Akademiska föreningen. Medlemskapet ger dig tillgång till allt det som gör Lund till en fantastisk stad att studera i.

Vad gör nationerna, Akademiska Föreningen (AF) och studentkårerna?

Nationernas främsta uppgift är den sociala verksamheten utanför studierna. Majoriteten av nationernas aktiviteter utgörs av matservering, pubar och nattklubbar, men kompletteras bland annat av idrottsverksamhet, nationstidningar, körer, stipendier och bostäder. För att få tillgång till en specifik nations boende så krävs att du är medlem i just den nationen. 12 av Lunds 13 studentnationer är anslutna till samarbetsorganisationen Kuratorskollegiet.

Akademiska Föreningen (AF) är en ideell organisation av och för studenter med syftet att samla och bredda kultur- och föreningslivet vid Lunds universitet. Genom att erbjuda stödfunktioner och lokaler i AF-borgen möjliggörs det för föreningar och privatpersoner att genomföra små som stora initiativ som berikar Lunds studentliv. AF-borgen är studenternas hus som dagtid bland annat erbjuder studieplatser i Café Athen. Kvällstid är AF-borgen centrum för många av de aktiviteter som AF:s utskott och föreningar arrangerar. AF tillhandahåller även bostäder genom stiftelsen AF Bostäder. De närmare 6000 bostäderna hyrs enbart ut till studenter och gör AF bostäder till Lunds största studentbostadsföretag.

Studentkårerna arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalité i alla utbildningar vid Lunds universitet. Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter. Alla 9 studentkårer vid Lunds universitet är anslutna till samarbetsorganisationen Lunds universitets studentkårer (LUS).

LUS driver också BoPoolen.nu, en bostadsförmedling där du som söker bostad eller vill hyra ut kan annonsera gratis. Förutom bostadsannonser erbjuder BoPoolen användbara tips och länkar som kan vara till hjälp i bostadsjakten,  information om aktuella lagar, samt mallar på hyreskontrakt färdiga att skriva ut.  

Samverkan mellan Lunds kommun och studentlivet

Lunds kommun har en avsiktsförklaring med Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer om att samarbeta långsiktigt för att göra Lund till en ännu bättre studentstad. Kommunen och studentorganisationerna har tillsammans tagit fram en handlingsplan för att främja studenternas delaktighet i kommunen, stärka och bibehålla studentlivets mångfald, se till att det finns trygga och ändamålsenliga studentbostäder, välkomna studenter som medborgare i Lunds kommun och öka möjligheterna för studenter att stanna i Lund efter avslutade studier. Du kan läsa mer om avsiktsförklaringen och handlingsplanen på länkarna nedan.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Studentsamordnare

Jeanette Persson
Kommunkontoret, Lunds kommun
Telefon: 070-175 88 24, 046-359 30 51
E-post:jeanette.persson5@lund.se