Studentbostäder

Klicka på nedanstående karta för att upptäcka var studentbostäderna finns i Lund. Du kan även läsa om varje område samt få kontaktuppgifter.

I Lund finns det 9 120 studentbostäder. Det finns många olika aktörer på studentbostadsmarknaden. AF Bostäder har 6000 bostäder, nationerna har ungefär 1600 bostäder och resterade 1500 bostäder tillhör olika aktörer och stiftelser.

Studentbostäder på karta

Studentbostäder

Bostad Förmedlas av
Östgöta Nation
Östgöta Nation
Parasollet
Svenska Studenthus
Vildanden
AF Bostäder
Wermlands nation
Wermlands nation
Vegalyckan
AF Bostäder
Ulrikedal
AF Bostäder
Tomegapsgården
AF Bostäder
Thomanders studenthem
Thomanders studenthem
Sydskånska nationen
Sydskånska nationen
Studentlyckan
AF Bostäder
Stiftelsen Michael Hansens Kollegium
Stiftelsen Michael Hansens Kollegium
Stiftelsen Frikyrkliga Studenthemmet Micklagård
Stiftelsen Frikyrkliga Studenthemmet Micklagård
Spoletorp norra och södra
LU Accommodation
Sparta
AF Bostäder
Smålands nation
Smålands nation
Parentesen
AF Bostäder
Nya magasinet
AF Bostäder
Margaretavägen
LU Accommodation
Malmö nation
Malmö nation
Magasinet
AF Bostäder
Lunds studentskegård
Lunds studentskegård
Lunds nation
Lunds nation
Laurentiistiftelsen
Laurentiistiftelsen
Kämnärsrätten
AF Bostäder
Kristianstads nation
Kristianstads nation
Klosterängen
AF Bostäder
Klostergården
LU Accommodation
Kalmar nation
Kalmar nation
Helsingkrona nation
Helsingkrona nation
Hallands nation
Hallands nation
Göteborgs nation
Göteborgs nation
Gylleholm
AF Bostäder
Greenhouse
LU Accommodation
Fiolvägen
SBS Studentbostäder i Sverige
Eddan
LU Accommodation
Delphi
AF Bostäder
Dammhagen
AF Bostäder
Bokompakt
AF Bostäder
Blekingska nationen
Blekingska nationen
Biskopsgatan
LU Accommodation
Bautastenen
LU Accommodation

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Studentsamordnare

Jeanette Persson
Kommunkontoret, Lunds kommun
Telefon: 070-175 88 24, 046-359 30 51
E-post:jeanette.persson5@lund.se