Studentbostäder på gång

Lunds universitet och Lunds kommun samarbetar för att förbättra bostadssituationen för Lunds studenter. En gemensam ambition för kommunen och universitetet är att få ett mer levande kunskapsstråk med en blandning av utbildning och bostäder. Målet är att det ska byggas 3000 studentbostäder de kommande tio åren.

I Lund byggdes det cirka 900 nya studentbostäder mellan 2012 och 2016. 2016 påbörjades 807 bostäder i Lunds kommun, till övervägande del inom Lunds tätort. Ungefär 40 % av de påbörjade bostäderna var hyresrätter, 48 % bostadsrätter och 12 % äganderätter.Det finns planer för många fler bostäder och i dokumenten nedan redovisas vilka studentbostäder som har byggts och vilka byggplaner som finns för framtiden. Projektlista 2018-2020 med utblick mot 2020 innehåller information om planerade och möjliga bostadsprojekt i Lunds kommun.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Studentsamordnare

Jeanette Persson
Kommunkontoret, Lunds kommun
Telefon: 070-175 88 24, 046-359 30 51
E-post:jeanette.persson5@lund.se