Länk till startsidan

Vikingaskolan byggs om

Vikingaskolans lokaler behöver renoveras och byggas till. I december 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra projektet, som beräknas kosta 272 miljoner kronor.

Bilden är en volymskiss av Vikingaskolan. Skissen är framtagen i ett tidigt skede och kan komma att ändras.

Vad ska vi göra?

Projektet innebär att skolan kommer att kunna ta mot 750 elever, vilket är omkring 200 fler än tidigare, men framför allt handlar det om att renovera och ersätta slitna lokaler med nya.

Detta innebär bland annat att vi river river de befintliga enplansbyggnaderna, utför markarbeten, uppför nya byggnader, renoverar befintliga tvåplansbyggnader samt att vi skapar en ny och bättre utemiljö. Skolan kommer dessutom att få ett större och bättre tillagningskök.

Våren 2023 beräknas rivningen av enplansbyggnaden starta. Tvåplansbyggnaden - som byggdes på 1990-talet - renoveras senare under projektet. Renoveringen och ombyggnaden av skolan beräknas pågå 2023-2025.

Under ombyggnationen kommer Vikingaskolans elever att ha sin skolgång på Vikingaskolan och nya Råbylundskolan. Tanken är att det i första hand är lågstadiets elever (åk F-3) som ska undervisas i nya Råbylundskolans lokaler och att detta ska ske från och med vårterminen 2023.

På Östratornskolan planeras ett nytt högstadium, som ska rymma både Östratornskolan och Vikingaskolans högstadieelever, med inflyttning beräknad till 2025-2030. Till dess att Östratornskolans nya högstadium är färdigbyggt, kommer högstadiet finnas kvar på Vikingaskolan.

Hur påverkas jag som bor i närheten?

Mer information kommer när vi närmar oss byggstart.

Tidplan och status

Status: beslutad, ej påbörjad
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: 2025

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?