Länk till startsidan

Vikingaskolan byggs om

Vikingaskolans lokaler behöver renoveras och byggas till. I december 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra projektet, som beräknas kosta 272 miljoner kronor. Byggstart blir förmodligen i början av 2024.

Skiss av en vit större skolbyggnad i två plan med stor gräsmatta framför.
Bilden är en volymskiss av Vikingaskolan. Skissen är framtagen i ett tidigt skede och kan komma att ändras.

Vad ska vi göra?

Projektet innebär att skolan kommer att kunna ta mot 750 elever, vilket är omkring 200 fler än tidigare, men framför allt handlar det om att renovera och ersätta slitna lokaler med nya.

Detta innebär bland annat att vi river de befintliga enplansbyggnaderna, utför markarbeten, uppför nya byggnader, renoverar befintliga tvåplansbyggnader samt att vi skapar en ny och bättre utemiljö. Skolan kommer dessutom att få ett större och bättre tillagningskök.

Renoveringen och ombyggnaden av skolan har varit planerad till 2023-2025, men kostnaderna har ökat kraftigt vilket gör projektet dyrare än planerat. För att hantera detta på bästa sätt kommer byggstarten att behöva skjutas upp, i nuläget ungefär ett år till våren 2024. Vi återkommer så snart vi har en mer exakt tidplan.

I ett senare skede kommer tvåplansbyggnaden, som byggdes på 1990-talet, att renoveras.

Hur påverkas jag som går på skolan eller har barn på skolan?

Under ombyggnationen kommer Vikingaskolans elever att ha sin skolgång på Vikingaskolan och nya Råbylundskolan. Tanken är att det i första hand är lågstadiets elever (åk F-3) som ska undervisas i nya Råbylundskolans lokaler och att detta ska ske från och med vårterminen 2023.

På Östratornskolan planeras ett nytt högstadium, som ska rymma både Östratornskolan och Vikingaskolans högstadieelever, med inflyttning beräknad till 2025-2030. Till dess att Östratornskolans nya högstadium är färdigbyggt, kommer högstadiet finnas kvar på Vikingaskolan.

Hur påverkas jag som bor i närheten?

Mer information kommer när vi närmar oss byggstart.

Tidplan och status

Status: beslutad, ej påbörjad
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: -

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?