Länk till startsidan

Vikingaskolan byggs om

Vikingaskolans lokaler behöver renoveras och byggas till. I december 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra projektet, som beräknas kosta 272 miljoner kronor.

Vad ska vi göra?

Projektet innebär att skolan kommer att kunna ta mot 750 elever, vilket är omkring 200 fler än tidigare, men framför allt handlar det om att renovera och ersätta slitna lokaler med nya.

Detta innebär bland annat rivning av de befintliga enplansbyggnaderna, markarbeten, uppföra nya byggnader, renovera befintliga tvåplansbyggnader samt att vi skapar en ny och bättre utemiljö. Skolan kommer dessutom att få ett större och bättre tillagningskök.

Under ombyggnationen kommer Vikingaskolans elever ha sin skolgång på Vikingaskolan och nya Råbylundskolan. Renoveringen och ombyggnaden beräknas pågå mellan 2023-2025. Tanken är att det i första hand är lågstadiets elever (åk F-3) som kommer att undervisas i nya Råbylundskolans lokaler och att detta kommer att ske från och med vårterminen 2023.

Hur påverkas jag som bor i närheten?

Mer information kommer när vi närmar oss byggstart.

Tidplan och status

Status: beslutad, ej påbörjad
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: 2025

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?