Länk till startsidan

Utbyggnad av gång- och cykelbana i Dalby

Till hösten 2022 kommer två nya cykelbanor att byggas på Lundavägen och Malmövägen i Dalby. Det kommer också att byggas en ny pendlarparkering i anslutning till Malmövägen. Bygget förväntas påbörjas hösten 2022 och färdigställas under 2022.

Hur påverkas du som bor här?

Under byggnationen kommer det stundtals bli visst buller. Det kan tidvis bli mer besvärligt att ta sig fram på grund av byggarbetena då körbanor och gångbanor behöver stängas av. När bygget är färdigt förväntas störningar från trafiken att minska då motorfordon kommer att köra långsammare på sträckan.

Trafik och störningar

  • Trafiken på Malmövägen, mellan Pumpvägen och Allégatan, kommer att vara avstängd mellan 12 september och 30 november.
  • Malmövägen är avstängd dygnet runt. För byggtransporter och utryckningsfordon är det öppet nere vid rondellen vid väg 11/102.
  • Hållplatslägen för busstrafiken flyttas.
  • Biltrafik, cykel- och gångtrafikanter ber vi att ta en annan väg.

Tidplan och status för Malmövägen och Lundavägen

  • Tidplan: Avstängning av Malmövägen mellan vecka 37– 48.
    Observera att ändringar kan komma att ske.
  • Arbetstider: vardagar klockan 07– 16.

Lundavägen

Ett av de prioriterade objekten är utbyggnad av cykelbana längs Lundavägen i Dalby, mellan Trekanten och anslutningen till supercykelstråket till Lund. Sträckan är en länk som binder samman det regionala supercykelstråket från Lund med Dalbys centrala delar. Den nya cykelbanan kommer att underlätta för såväl de som cykelpendlar regionalt och de som cyklar lokalt i Dalby. Lundavägen har länge haft en stor betydelse då vägen tidigare var enda infarten från Lund, på 1990 talet byggdes vägnätet ut söder om Dalby, och Lundavägen (dagens väg 102) kopplades samman med en förbifart till vägen mot Veberöd.

Sträcka längs med Lundavägen, som är mellan Trekanten och anslutningen till supercykelstråket till Lund.

Malmövägen

Malmövägen är en av Dalbys huvudgator som kopplar till det regionala övergripande vägnätet. Utbyggnad av cykelstråk längs Malmövägen i Dalby, mellan Pumpvägen och Allégatan, är också ett av de prioriterade objekten. Sträckan är en länk som binder samman det regionala cykelstråket från Staffanstorp och Kyrkheddinge med Dalbys centrala delar och cykelstråket österut mot Veberöd och Sjöbo. I anslutning till Malmövägen kommer det även att byggas en ny pendlarparkering.

Sträcka längs med Malmövägen, som är mellan Pumpvägen och Allégatan.

Bakgrund

Under 2022 genomfördes en utredning om möjligheten att bygga ut gång- och cykelinfrastruktur i kommunens tätorter. Resultatet blev av man lyckades peka ut möjligheten till två nya cykelstråk i Dalby; en längs med Lundavägen och en längs med Malmövägen. Sträckorna blir en del i att skapa ett mer sammanhängande system av gång- och cykelbanor utmed Dalbys huvudgator samt skapa en mer tillgänglig och trivsam gatumiljö.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?