Länk till startsidan

Färdigställande av gator i Vipemöllan, Lund

Under hösten 2024 startar arbetet med att färdigställa delar av Vipeholms Allé i östra Lund. Arbetet beräknas vara klart under våren 2025. Framkomligheten i området kommer att påverkas.

Vi färdigställer nu gata och allmän platsmark i de delar av bostadsområdet Vipemöllan som byggts klart. Vi iordningställer körbanan på delar av Vipeholms Allé samt gör klart gång— och cykelbanor. Vi kommer även anlägga en ny in och utfart till bostadsrättsföreningen Vipemöllan.

Korta fakta

Vad

Vi asfalterar gator, iordningställer gång— och cykelbanor, planterar träd och anlägger en ny parkeringsinfart.

Varför

Vi färdigställer allmänna ytor i området.

Tidplan

Planerad start under september 2024. Arbetet beräknas vara klart under våren 2025.

Vipeholms Allé asfalteras

På Vipeholms Allé lägger vi ny asfalt mellan Thulehemsvägen och Rätvinkelgatan och gör plats för parkeringar. Vi iordningställer gång— och cykelvägar på båda sidor av gatan. Vi planterar nya träd och markvegetation längs gatan.

Mellan Vipeholms Allé och Hardebergaspåret gör vi iordning en gång— och cykelbana. Denna passage kommer anläggas med grus.

Ny infart till bostadsparkering

Vi anlägger en helt ny infart från Vipeholms Allé till bostadsrättsföreningen Vipemöllans parkering. När den nya infart är klar kommer den befintliga infarten mot Thulehemsvägen att rivas. Detta görs för att öka trafiksäkerheten på plats.

Tidplan och påverkan

Arbetet planeras med start under september 2024 och beräknas pågå till våren 2025 och utförs av Markentreprenad.

Under arbetet kan framkomligheten på Vipeholms Allé upplevas som begränsad. I samband med asfaltering kan hela eller delar av gatan stängas.

Karta med markerat arbetsområde för färdigställande av Vipeholms Allé
Kartbild över området Vipemöllan. Röd markering avser planerat arbetsområde för färdigställande av gata och allmän platsmark.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?