Länk till startsidan

Nöbbelöv bussgata breddas

På Nöbbelöv finns en bussgata, Fågelhundsvägen mellan Nöbbelövs torg och vändplatsen vid Hubertusparken. En del av denna sträcka är för smal, vilket innebär att bussarna har svårt att mötas. En del av Fågelhundsvägen ska därför breddas. Arbetet kommer att ske i två etapper, den första under hösten 2023 och den andra under våren 2024.

Karta över Nöbbelövs bussgata som ska breddas.

Aktuellt

2023-12-11
Arbetet är i huvudsak klart men mindre åtgärder återstår att göra, till exempel målning och iordningsställande av platsen.

Åtgärder

  • Vändplatsen vid Hubertusparken öppnas tillfälligt mot Fågelhundsvägen. Detta gör det möjligt för bussarna att fortsätta köra under de två arbetsveckor som arbetet pågår.
  • Toppskiktet fräses av inför ny asfaltering som ska täcka vägens nya bredd. Med denna åtgärd försvinner målning i gatan, som till exempel övergångsställe.
  • Jord och annat material vid sidan av bussgatan,där vägen ska breddas, grävs bort. Därefter fyller vi i med material till nya överbyggnaden, som sedan packas.
  • Ett lager med asfaltsgrus läggs på den nya vägytan under hösten. Övergångsstället målas tillbaka och en mittlinje tillkommer.
  • Färdigställandet kommer att ske till våren. Då har vägens underlag satt sig så att vi kan jämna till ytan och lägga på en permanent topp av asfalt.

Trafik och störningar under byggtid

  • Stadsbusstrafiken leds tillfälligt om genom att öppna upp vändplatsen vid Hubertusparken mot Fågelhundsvägen. Hållplatsen Hubertus stängs tillfälligt medan Hubertusparkens två lägen slås ihop till ett. Under byggtiden blir körvägen från Nöbbelövs torg till Fågelhundsvägen via Kävlingevägen och Revirvägen och tvärtom.
  • Norr om vändplatsen blir det under byggtiden ett tillfälligt stanna- och parkeringsförbud då stadsbussarna behöver fritt manövreringsutrymme på sträckan. Utöver detta påverkas inte biltrafiken.
  • Korsande fotgängare och cyklister som passerar över det tillfälligt avstängda övergångsstället på bussgatan kan behöva ta en annan väg under byggtiden, till exempel gång- och cykelpassagen vid hållplats Hubertus. Vid denna passage har korsande trafik väjningsplikt, men siktförhållandena är relativt goda. Eftersom vändplatsen vid Hubertusparken öppnas upp rekommenderas därför passagen vid hållplats Hubertus.
  • Fram till byggstart har tillfälliga busstrafiksignaler satts upp för att säkerställa möte på sträckan. I anslutning till dessa trafiksignaler är det inte tillåtet att ha ett övergångsställe. Övergångsstället är därför tillfälligt borttaget och kommer tillbaka i höst efter byggtiden.
  • Boende i anslutning till arbetet kan störas av buller från maskiner. Vi försöker arbeta så snabbt och effektivt vi kan för att minska störningen.

Kontakt

Medborgarcenter: 046- 359 50 00

 

Tidplan och arbetstider

Start: måndag 16 oktober
Beräknas klart: årsskiftet 2023/2024

Arbetstiderna är som regel vardagar mellan klockan 07.00 och klockan 16.00 men undantag kan komma att behöva göras.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?