Länk till startsidan

Utbyggnad av gång- och cykelbana i Genarp

Nu i vinter har vi påbörjat utbyggnaden av nya gång- och cykelbanor längs med Risavägen och Sandvägen i Genarp. Bygget förväntas vara klart till påsken 2023.

Sträcka längs med Sandvägen, mellan Kyrkovägen och Bygatan, samt längs med Risavägen, mellan Heckebergavägen och Tageholmsvägen, i Genarp. Klicka på kartan för att se den i större format.

Tidplan och status

Utbyggnaden av de nya gång- och cykelbanorna startade i början av november 2022 på Risavägen. I slutet av november 2022 påbörjades arbetet på Sandvägen. Fram till årsskiftet kommer det första lagret asfalt att ha lagts, utbyggnaden av den refug som separerar fotgängare och cyklister från biltrafiken vara utbyggd samt betongplattorna på gångbanan vara på plats. Nu när vi gått in i en period där vädret kan skifta drastiskt kan arbetet och tidplanen påverkas.

Till jul stänger asfaltsverken ner och öppnar igen till påsk 2023. Det sista lagret asfalt kommer då att läggas på Risavägen och Sandvägen.

Hur påverkas du som bor nära?

Under byggtiden kan du som bor längs med Risavägen och Sandvägen i Genarp påverkas av byggbuller samt av att framkomligheten under vissa perioder kommer att vara begränsad.

Bakgrund

Förslag om en utbyggnad av gång- och cykelbana kom från ett beslut av tekniska nämnden 2021. Projektet syftar till att utveckla infrastrukturen för fotgängare och cyklister i Lunds kommun.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?