Länk till startsidan

Östertull vid Spyken snyggas till

Östertull är en liten yta i korsningen mellan Dalbyvägen och Östra Vallgatan, strax norr om Spyken. Det är också en av de medeltida portarna in till Lund och ska nu byggas om med nya sittplatser, planteringar och belysning. Dessutom ska en ny vägbula över Östervångsvägen anläggas.

Östertull är ytan precis söder om östra kyrkogården mitt framför gymnasieskolan Spyken, med en liten gräsyta, bänkar och en gång- och cykelväg. Den här platsen ska under 2023 byggas om och snyggas till.

Gräsmattan på Östertull, med fallna löv. Två bilar på Dalbyvägen lite längre bort.
Östertull i augusti 2022. Till vänster syns entrén till Östra kyrkogården och till höger Spykens gymnasieskola.

Korta fakta

  • Vad: Upprustning av vistelseytan mellan östra kyrkogården och Spyken.
  • Varför: Skapa en trevlig entré till stadskärnan i öster och öka trafiksäkerheten.
  • Nuläge: Byggnation.
  • Klart: Innan sommaren 2023.
  • Entreprenör: Markentreprenad.

Vad ska vi göra?

Platsen snyggas till med ett nytt träd, fler bänkar, planteringar och bättre belysning. Vi kommer också att bredda den lilla biten gång- och cykelväg genom Östertull. Dessutom ska vi bygga om vägbulan över Östervångsvägen, precis öster om platsen. Vägbulan ska både bidra till ökad trafiksäkerhet och göra Östertull mer tillgängligt för gång- och cykeltrafikanter.

Hur påverkas du?

Ett körfält på Dalbyvägen, precis söder om arbetsområdet, är avstängt. Det kommer att vara avstängt under större delen av arbetet med Östertull. Byggtrafik kommer att trafikera Dalbyvägen och Östra Vallgatan, så det är bra att vara extra uppmärksam.

Östervångsvägen kommer i vecka 14/15 att stängas av, när en ny vägbula ska byggas. Under det arbetet kommer trafiken ledas om via Linnégatan och Pedellgatan. Följ orangea skyltar på plats.

Gång- och cykelvägen genom arbetsområdet kommer under hela arbetet att vara avstängd. Gång- och cykeltrafik hänvisas till andra sidan om Dalbyvägen, förbi Spykens gymnasieskola.

Östertull – en medeltida port in till Lund

Östertull är en kulturhistoriskt intressant plats. Tillträde till staden skedde under medeltiden genom fyra portar, som fanns i alla de fyra väderstrecken. Östra Mårtensgatan passerade genom den östra stadsporten och är en av de äldsta vägsträckningarna i Lund. Den tros ha sitt ursprung i vägnätet som det såg ut redan under järnåldern.

Östra Vallgatan är utlagd på den medeltida stadsvallen och vid tidigare grävningar i det här området har man faktiskt påträffat delar av den. Utanför vallen låg stadens vallgrav, som även den har påträffats vid arbeten här. Under grävarbetena med Östertull finns därför en arkeolog från Kulturen med.

Foto av Östra Vallgatan och Östra Mårtensgatan, från 1890-talet. Nedtill inkopierat ”Lund. Östra vallgatan på 1890-talet”.
Foto av ett vykort som visar Östra Vallgatan, sedd från norr. Till höger, Östra Mårtensgatan och till vänster Dalbyvägen. 1890-tal.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?