Länk till startsidan

Östertull vid Spyken har snyggats till

Östertull är en liten yta i korsningen mellan Dalbyvägen och Östra Vallgatan, strax norr om Spyken. Det är också en av de medeltida portarna in till Lund. Nu har platsen fått nya sittplatser, planteringar och belysning.

Östertull är ytan precis söder om östra kyrkogården mitt framför gymnasieskolan Spyken, med en liten gräsyta, bänkar och en gång- och cykelväg. Den här platsen har under våren 2023 byggts om.

Gräsmattan på Östertull, med fallna löv. Två bilar på Dalbyvägen lite längre bort.
Östertull i augusti 2022. Till vänster syns entrén till Östra kyrkogården och till höger Spykens gymnasieskola.

Korta fakta

  • Vad: Upprustning av vistelseytan mellan östra kyrkogården och Spyken.
  • Varför: Skapa en trevlig entré till stadskärnan i öster och öka trafiksäkerheten.
  • Nuläge: Klart.
  • Entreprenör: Markentreprenad.

Vad har vi gjort?

Platsen har snyggats till med ett nytt träd, fler bänkar, planteringar och bättre belysning. Vi har också breddat den lilla biten gång- och cykelväg genom Östertull. Dessutom har vi byggt om vägbulan över Östervångsvägen, precis öster om platsen. Vägbulan bidrar både till ökad trafiksäkerhet och gör Östertull mer tillgängligt för gång- och cykeltrafikanter.

Östertull – en medeltida port in till Lund

Östertull är en kulturhistoriskt intssant plats. Tillträde till staden skedde under medeltiden genom fyra portar, som fanns i alla de fyra väderstrecken. Östra Mårtensgatan passerade genom den östra stadsporten och är en av de äldsta vägsträckningarna i Lund. Den tros ha sitt ursprung i vägnätet som det såg ut redan under järnåldern.

Östra Vallgatan är utlagd på den medeltida stadsvallen och vid tidigare grävningar i det här området har man faktiskt påträffat delar av den. Utanför vallen låg stadens vallgrav, som även den har påträffats vid arbeten här. Under grävarbetena med Östertull har därför en arkeolog från Kulturen funnits med.

Foto av Östra Vallgatan och Östra Mårtensgatan, från 1890-talet. Nedtill inkopierat ”Lund. Östra vallgatan på 1890-talet”.
Foto av ett vykort som visar Östra Vallgatan, sedd från norr. Till höger, Östra Mårtensgatan och till vänster Dalbyvägen. 1890-tal.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?