Länk till startsidan

Nya hållplatser i stadsbusstrafiken

Söndag 20 augusti 2023 är det trafikstart för transportföretaget Keolis, som har handlats upp av Skånetrafiken för att köra stadsbussarna i Lund fram till 2036. I samband med trafikstarten läggs linjesträckningarna 2, 3, 4 och 5 om och nya, eldrivna fordon, varav en del är ledbussar, börjar trafikera Lunds gator. För att göra linjeomdragning och nya och längre fordon möjliga, behöver vi göra en del fysiska förändringar. Dessa kommer att ske under 2023 och 2024. På Baravägen byggs två nya hållplatser under mars månad.

Vad ska vi göra på platsen?

Vi ska bygga två nya hållplatser som har ett hållplatsläge på var sida vägen på Baravägen. Det ska gå ledbussar här, som är längre än de traditionella stadsbussarna. För att skapa plats för de nya hållplatslägena måste en del justeringar göras i vägen, till exempel ska en mittrefug kortas och ett övergångsställe flyttas en kort sträcka och ytterligare ett övergångsställe byggas. När dessa justeringar är gjorda kan vi anlägga hållplatserna. Vi arbetar på en sida i taget och börjar med den södra sidan av vägen.

Dessa hållplatser kommer att tas i bruk vid trafikstart för de nya busslinjesträckorna, 20 augusti 2023. I samband med det slutar bussen trafikera de nuvarande hållplatslägena på Möllevångsvägen.

Hur påverkar det mig?

Baravägen kommer att vara öppen för trafik men lokalt vid vägarbetsplatsen med begränsad framkomlighet.

  • Cyklister och fotgängare kommer att ledas om till andra sidan vägen.
  • Bil och busstrafik har begränsad framkomlighet i höjd med vägarbetet.
Karta över Möllevången och Baravägen, där två nya hållplatser ska byggas som förberedelse inför omläggning av stadsbusslinjenätet i augusti 2023.
Linje tre (grön linje) får en genare färdväg efter 20 augusti, då den nya stadsbusstrafiken startar i Lund. Två hållplatser byggs på Baravägen medan de på Möllevångsvägen tas ur trafik augusti 2023.

Tidplan

Start: 13 februari 2023

Beräknas klart: april 2023

Övrig information och bakgrund

Skånetrafiken förändrar linjenätet utifrån resebehovet och stadens förutsättningar och tillväxt. Risken för att bussar hamnar i kö efter varandra minskar och möjligheten att öka turtätheten kommer med det nya linjenätet. Hållbarhet har stått i centrum i den nya upphandlingen och de nya fordonen är eldrivna, tystare och mer tillgängliga än de nuvarande.

Trafikutredning Lund 2018

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?