Länk till startsidan

Nya hållplatser i stadsbusstrafiken

Söndag 20 augusti 2023 är det trafikstart för transportföretaget Keolis, som har handlats upp av Skånetrafiken för att köra stadsbussarna i Lund fram till 2036. I samband med trafikstarten läggs linjesträckningarna 2, 3, 4 och 5 om och nya, eldrivna fordon, varav en del är ledbussar, börjar att trafikera Lunds gator. För att göra linjeomdragning och nya och längre fordon möjliga, behöver vi göra en del fysiska förändringar. Dessa kommer att ske under 2023 och 2024.

Så här långt har vi kommit

Tidigare har vi byggt nya hållplatslägen på Baravägen, Möllevångsvägen, Kävlingevägen, Sankt Petri kyrkogata och västra sidan av Spolegatan. Under sommaren 2023 har nya hållplatser byggts på Botulfsgatan och Stora Södergatan. Detta återstår att göra:

  • Hållplatsen på Spolegatans östra sida återstår att bygga.
  • Hållplatserna på Botulfsgatan och Stora Södergatan ska möbleras med väderskydd, bänkar och sopkärl men det dröjer till senare i höst innan allt är på plats.
  • På Baravägen kommer de hållplatser som har flest påstigande att utrustas med väderskydd. De hållplatser som mest används för avstigning har inte samma behov av väderskydd.
Fyra nya hållplatser ersätter de hållplatser som tidigare låg på Botulfsplatsens.

Bussarna flyttar ut från Botulfsplatsen

Botulfsplatsen är en central plats i stadskärnan och ska med tiden bli något annat än ett busstorg. I samband med att det nya stadsbusslinjenätet stängs därför Botulfsplatsen för busstrafik. I stället byggs fyra nya hållplatser helt nära, två på var sida Botulfsgatan och två på var sida Stora Södergatan. Dessa hållplatser kommer att vara något längre än dagens hållplatser, för att passa till de nya, längre ledbussarna. De nya hållplatserna kommer att börja användas 20 augusti.
Läs mer om Botulfsplatsens omvandling

Hållplatsen på Spolegatans östra sida

Näst på tur att byggas är hållplatsläget på Spolegatans östra sida. Hållplatsen ska byggas längre för att kunna rymma de längre ledbussarna. Arbetet innebär också att skapa en större höjdskillnad mellan vägbanan och trottoar, som måste vara tillräckligt stor för att motsvara bussarnas insteg.

Arbetet kommer att starta med att vi etablerar oss på platsen och avgränsar arbetsplatsområdet. Därefter river vi befintliga ytor och eventuell möblering för att komma åt att anlägga. Innan de nya hållplatsplattformarna kan lyftas in sätter vi kantstenen på plats.

Hur påverkar det mig?

Vi återkommer med information om de beräknade störningarna.

Tidplan

Start: höst 2023, vi återkommer med detaljer

Beräknas att vara klart: höst 2023

Övrig information och bakgrund

Skånetrafiken förändrar linjenätet utifrån resebehovet och stadens förutsättningar och tillväxt. Risken för att bussar hamnar i kö efter varandra minskar och möjligheten att öka turtätheten kommer med det nya linjenätet. Hållbarhet har stått i centrum i den nya upphandlingen och de nya fordonen är eldrivna, tystare och mer tillgängliga än de nuvarande.

Mer om Trafikstart 20 augusti

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?