Länk till startsidan

Nya hållplatser i stadsbusstrafiken

Söndag 20 augusti 2023 är det trafikstart för transportföretaget Keolis, som har handlats upp av Skånetrafiken för att köra stadsbussarna i Lund fram till 2036. I samband med trafikstarten läggs linjesträckningarna 2, 3, 4 och 5 om och nya, eldrivna fordon, varav en del är ledbussar, börjar trafikera Lunds gator. För att göra linjeomdragning och nya och längre fordon möjliga, behöver vi göra en del fysiska förändringar. Dessa kommer att ske under 2023 och 2024.

Så här långt har vi kommit

Nu börjar bygget av fyra nya hållplaser runt Botulfsplatsen.

Tidigare har vi byggt nya hållplatslägen på Baravägen, Möllevångsvägen, Kävlingevägen, Sankt Petri kyrkogata och Spolegatan. Under sommaren 2023 byggs nya hållplatser på Botulfsgatan och Stora Södergatan.

Fyra nya hållplatser ska ersätta Botulfsplatsens nuvarande hållplatser, varav byggs på Botuldsgatan och två byggs på Stora Södergatan.

Busstrafiken flyttas från Botulfsplatsen

Botulfsplatsen är en central plats i stadskärnan och ska med tiden bli något annat än ett busstorg. I samband med det nya stadsbusslinjenätet stängs därför Botulfsplatsen för busstrafik. I stället byggs fyra nya hållplatser helt nära, två på var sida Botulfsgatan och två på var sida Stora Södergatan. Dessa hållplatser kommer att vara något längre än dagens hållplatser, för att passa till de nya, längre ledbussarna. De nya hållplatserna kommer att börja användas 20 augusti.

Vad ska vi göra?

Arbetet med de nya hållplatserna startar med att vi etablerar oss på platsen och avgränsar arbetsplatsområdet. Därefter river vi befintliga ytor och eventuell möblering för att komma åt att anlägga. Innan de nya hållplatsplattformarna kan lyftas in sätter vi kantstenen på plats. Ny möblering med bänkar, sopkärl och stolpar kan dröja till senare delen av sommaren. Den preliminära tågordningen för arbetet är i nämnd ordning: Botulfsgatans södra sida, Botulfsgatans norra sida, Stora Södergatans västra sida, Stora Södergatans östra sida.

Hur påverkar det mig?

Trafiken kommer att hållas delvis öppen med endast ett stängt körfält. Trottoarernas bredd tillåter att fotgängare kan ta sig förbi arbetet på var sida vägen. Cyklister kan komma att hänvisas till andra sidan vägen.

Buller och andra störningar

Varje enskild hållplats beräknas att ta cirka en och en halv vecka att färdigställa. Det begränsar eventuella störningar tidsmässigt. Det är dock svårt att utföra gatuarbete utan något buller och vi ber i förväg om överseende med detta.

Tidplan

Start: 7 juni 2023

Beräknas klart: mitten av juli 2023

Övrig information och bakgrund

Skånetrafiken förändrar linjenätet utifrån resebehovet och stadens förutsättningar och tillväxt. Risken för att bussar hamnar i kö efter varandra minskar och möjligheten att öka turtätheten kommer med det nya linjenätet. Hållbarhet har stått i centrum i den nya upphandlingen och de nya fordonen är eldrivna, tystare och mer tillgängliga än de nuvarande.

Mer om Trafikstart 20 augusti

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?