Länk till startsidan

Idalafältet etapp II

Under sommaren 2022 påbörjas Idalafältet etapp ll. Inledningsvis är det den allmänna platsmarken med gator, parkmark, dagvattenhantering, belysning och gång- och cykelvägar som anläggs.

Området kommer erbjuda såväl flerbostadshus som fribyggartomter. När området är färdigutbyggt kommer det att erbjuda 300–360 nya bostäder.

Illustration som visar området som berörs i etapp två.

Tidplan och status

  • Entreprenad byggator: juni 2022-juni 2023.
  • Möjlig start för bostadsbyggande: juni 2023.
  • Renoveringen av lekparken Mopsen planeras starta i slutet av januari och stå klar senare i vår.

Renovering av lekplatsen på Lyckåkersvägen

I samband med att Idalafältet etapp ll byggs kommer även den befintliga lekparken på Lyckåkersvägen att rustas upp. Med fler boende i området behövs också en utökad lekplats för olika åldersgrupper. Leken utökas bland annat med en klätterkarusell, en hinderbana och en ny kompisgunga. Även bänkar och annan utrustning ses över.

Inspirationen för lekplatsen är 'odling' eftersom alla gatorna runt lekplatsen har ordet åker i sig; Utåkersvägen, Tväråkersvägen, Lyckåkersvägen med flera! Det är det gröna och lekfulla som lyfts fram i form av färger, former och materialval hämtade från odlingen och trädgårdens värld.

Två bilder på lekplats med små lekhus samt sandlåda.
Lekplatsen på Lyckåkersvägen.

Hur påverkas jag som bor i närheten?

Byggtrafiken kommer främst att köra via Skogskattsvägen, för att undvika tung trafik i anslutning till Idalaskolan. Det är också i denna del av området som entreprenören Jonab Anläggnings AB kommer att ha sin etablering.

Parallellt pågår LKFs (Lunds kommunala fastigheter) entreprenad där gamla Idalaskolan rivs och ersätts med bostäder. Byggtrafiken kommer köra via Mäster Knuds väg.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?