Länk till startsidan

Belysningsprojekt

Under 2022 utfördes ett projekt för att byta ut armaturerna på de prioriterade cykelstråken i Lund till LED-belysning. Under 2023 tar ett nytt projekt vid för att byta ut armaturer på kommunal mark till LED.

Vi har olika armaturer för olika miljöer. På gång- och cykelvägarna används denna armatur som har LED-belysning som ljuskälla.

Utbyte av armaturer i Veberöd

Under 2023 går arbetet med utbytet till LED-armaturer vidare till Veberöd. I samband med detta ska även rostiga belysningsstolpar utmed gång-och cykelvägarna i Veberöd bytas ut. Totalt sett är det cirka 1300 armaturer som byts ut till LED i hela Veberöd.

Fördelar med LED

LED-tekniken har många fördelar, till exempel minskar både miljöpåverkan och energiförbrukningen markant. Tryggheten ökar också, eftersom LED-ljuset når längre och lyser upp bättre, vilket gör att man har en bättre överblickbarhet över sin omgivning.

De nya LED-armaturerna kan styras digitalt. Det gör det möjligt att styra ljuset på distans för att få en optimal ljusbild på de belysta ytorna. Den nya tekniken i LED-armaturerna öppnar också upp för att kunna utnyttja belysningsanläggningen till fler teknikområden.

Tidplan

Start: mars 2023

Beräknas att vara klart: sommar 2023.

Vill du veta mer om belysningen i Lunds kommun?

Belysning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?