Länk till startsidan

Belysningsprojekt

Under 2022 utfördes ett projekt för att byta ut armaturerna på de prioriterade cykelstråken i Lund till LED-belysning. Även de stolpar och fundament som behövde det byttes ut. Under 2023 fortsätter projektet för att byta ut armaturer på kommunal mark till LED.

Fyra bilder på olika armaturer som används i Lunds kommun.
Vi har olika armaturer för olika miljöer. Överst till vänster ser vi LED-armatur för vägnätet och därefter LED-armaturer för gång- och cykelstråk och spårvägsanläggningen.

Veberöd får nya armaturer

I hela Veberöd finns totalt runt 1350 armaturer som ska bytas ut. Arbetet avser armaturer för gång- och cykelstråk och bilvägnätet. Efter sommaren slutför vi arbetet med byte av rostskadade belysningsstolpar på gång- och cykelvägarna.

Tidplan

Start: mars 2023

Beräknas klart: sommar 2023

Trafik och störningar

Vi räknar inte med att arbetet orsakar några större störningar men tackar
för det tålamod och hänsyn som ändå kan behövas.

Kontakt

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Varför LED?

LED-tekniken har många fördelar, både miljöpåverkan och energiförbrukningen minskar markant. Tryggheten ökar också, eftersom LED-ljuset når längre och lyser upp bättre, vilket gör att man har en bättre överblickbarhet över sin omgivning. De nya LED-armaturerna kan styras digitalt. Förutom att vi på det viset kan styra ljuset på distans, kan vi optimera ljuset utifrån behoven. Den nya tekniken i LED-armaturerna öppnar också upp för att kunna utnyttja belysningsanläggningen till fler teknikområden. Exempel på sådana användningsområden kan vara att mäta marktemperatur, trafikflöden och luftkvalitet, uppgifter som kan vara användbara i kommunens arbete med vägunderhåll och prioriteringar i trafikmiljön. Initialt installerar vi armaturerna, att se exakt hur vi ska arbeta med de tekniska möjligheterna kommer i nästa steg.

 

Vill du veta mer om belysningen i Lunds kommun?

Belysning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?