Länk till startsidan

Stångby Väster II, etapp 2

I området Stångby Väster II påbörjas under senhösten 2021 etapp två. Lunds kommuns entreprenör kommer att anlägga en stadsdelspark och byggator.

Stadsdelspark på sju hektar

Den ca 7 hektar stora stadsdelsparken kommer att ha en stadsmässig karaktär i den del som vetter mot stationsområdet och en mer friluftsartad karaktär som sträcker sig mot åkrarna i nordost. Parken kommer att innehålla olika funktioner, bland annat en åkyta för skejt i betong.

Plan över etappindelning byggator StångbyVäster II
Under senhösten 2021 planerar vi för byggstart av etapp 2 – de på kartan grönmarkerade byggatorna samt stadsdelsparken i mitten.

Tidplan

Etapp 1

Byggstart: april 2019.
Klar: januari 2021.

Etapp 2

Byggstart: hösten 2021.
Byggtid: cirka 2 år.

Bostäder

När byggatorna är färdiga kan husen börja byggas. Merparten av marken i området säljs till olika byggherrar; viss mark reserveras för fribyggartomter. En del av husbyggnationerna har redan kommit igång i etapp 1, bland annat av LKF, Obos och Kudo.

Bakgrund

Stångby är ett av Lunds kommuns största exploateringsområden. Stångby Väster I och Stångby Öster I är redan byggda. Näst på tur för ett utförande står Stångby Väster II. Området är stort, vilket även avspeglar sig i antalet byggator. Projektet har därför delats in i tre olika etapper.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?