Länk till startsidan

Byggprojektet Stadshallen

Vad händer egentligen? Hur går det med ombyggnaden av Stadshallen? Här berättar vi om hur projektet framskrider!

I sessionssalen tillverkar vi och monterar nya gradänger. Gradängerna gör att alla sittplatser får en god sikt.

Januari 2022

I Stadshallen händer det massor och vi jobbar för fullt. Här kommer en liten sammanfattning av allt som pågår. I kontorsdelen monterar vi undertak och målar i köket. Ni vet väl att vi följer arkitekten Klas Anselms idéer från 1960-talet när det gäller färgsättning? Det bevarar Stadshallens själ. I kontorsdelen monterar vi också kakel och klinker.

I Stadshallens stora byggnad ska vi börja lägga terazzogolv i restaurangdelen. Terazzo är ett vackert och hållbart material av cement och sten, som gjuts och sedan slipas så att stenen syns. Vi håller också på att tillverka och montera gradänger i sessionssalen. Gradänger gör att stolarna sätts ovanför vandra som i en trappa och alla kan se bättre.

I garaget i källaren ska vi börja blästra golvet och ta bort gammal, sliten betong. Det börjar vi med i vecka 3. Sedan håller vi på med annat viktigt som inte kommer att synas för er besökare sedan: kontroll av mörkläggningsluckor, installationer i garaget i källaren och arbete med ventilation, vatten, el, sprinkler och kyla.

December 2021

Femtio års vägsalt har satt sina spår i Stadshallens garage. Salt och betong är nämligen ingen bra kombination. Vi måste därför ta bort det slitna betonggolvet och byta ut den rostade armeringen. Det börjar vi med den 6 december och sedan tar arbetet cirka tio arbetsdagar.

På garageplanet som ligger under entréplan behövde vi använda en metod som heter vattenbilning. Vattenbilning var det enda tillvägagångssättet som fungerade där, då garaget var så pass slitet att vi behövde få bort stora mängder betong och bila djupt ner till armeringen. Vattenbilning är tyvärr ganska bullrande och störde er som vistas i närheten av Stadshallen. Därför är vi glada över att vi kan välja ett annat sätt för golven till det nedersta garageplanet.
Läs mer om hur vi byter ut sliten betong i Stadshallens garage

November 2021

Nu har vi kommit halvvägs i ombyggnaden av Stadshallen. Tiden går fort och vi jobbar intensivt med att göra den fina Stadshallen öppen och tillgänglig för alla.

Just nu monterar vi gipsväggar i Stadshallens stora byggnad. Vi jobbar också vidare med förbindelsegångarna mellan husen. Balkarna till gångarna är redan gjutna. Vi målar teknikrum och garage i den stora byggnaden samt fönster och väggar i kontorsdelen. Färgerna är framtagna utifrån arkitekten Klas Anshelms originalritningar och vi har grävt i arkiven.

Annat vi håller på med är hålltagning för nya installationer för ventilation med mera. Vi ska gjuta nya golv i sessionssalen. Sedan är det dags att bygga trästomme till golv, väggar och gradäng för stolarna - som ska placeras i en stigande höjd, så att alla ska kunna se i salen.

Oktober 2021

Du som går förbi Stadshallen kanske ser att vi arbetar uppe på taket? Här byter vi papp och lägger ny krönplåt. På bottenvåningen byter vi fasadglas till ett som är mer energieffektivt. Inomhus håller vi på att putsa väggar i källaren och monterar nytt undertak. Allt för att göra Stadshallen öppen och välkomnande för alla!

Möt Stadshallens medarbetare

Stadshallen har många spännande medarbetare. Här får du möta du några av dem. Rebecka Wiijk och Josef Wiberg är gestaltningsansvariga arkitekter på White.

Stadshallens arkitekter förnyar med varsam hand.

Shahad Lund är projektledare för Lunds kommun och Qamar Happoush är entreprenadingenjör hos Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Shahad och Qamar vill peppa tjejer i byggbranschen.

September 2021

I september händer det mycket i ombyggnaden av Stadshallen. På garageplanet ska vi gjuta bjälklag. I Stadshallens kontorshus, där Pressbyrån ligger, fortsätter vi med att sätta upp innerväggar. I den stora Stadshallsbyggnaden går vi vidare med rivning av gamla installationer av till exempel el och ventilation samt tar bort ytskikt på väggar. Detta är inget bullrande arbete. Det kommer dock att bli del transporter med nya ventilationsaggregat.

Vi kommer också att arbeta med fönster utvändigt. Vi ska laga originalfönster och bland annat byta tätningslister. Kanske ser du oss på Stadshallens tak?

När gjutningen i källaren är klar ska golvet bli blankt som ett salsgolv. Röret pumpas ner i källaren, där höjden mäts med laser och plattas till med en bräda på ett skaft, så kallad slod. Gjutningen sker bara på morgonen och förmiddagen för att störa restauranger, butiker och boende så lite som möjligt. Efter dagens gjutning ska betongen torka. Sedan skuras den med en el-driven maskin för att bli helt plan. Gjutningen av golvet görs i flera etapper och pågår flera veckor.

Juli 2021

Under vecka 28-29 arbetar vi med rivning och sanering och med håltagning i valv och väggar. I garaget tvättar vi betongbjälklag. I hus B - Stadshallens mindre kontorsbyggnad - monterar vi hissväggar och utför demonteringsarbeten.

Vecka 30 och 31 har vi semester, men lite personal är på plats. Vecka 32-33 startar vi för fullt igen och monterar bland annat innerväggar i hus B. Vi fortsätter med rivning och sanering, monterar brunnar och börjar med ventilationsmontage. Murningen fortsätter och vi jobbar med smidesarbeten på olika ställen för förstärkning.

Juni 2021

Magiskt ljusinsläpp, ny teknik och mer utrymme för politiker och åhörare, är några av fördelarna när sessionssalen och konsertsalen i Stadshallen byggs om.

Så här kommer "nya" Stadshallen att se ut

Maj 2021

Som du kanske har märkt står det en byggnadsställning i passagen mellan Stadshallens två hus. Ställningen är varsamt infäst i tegelverkets fogar så att inte tegelstenarna ska gå sönder.

Mellan Stadshallens två hus ska det bli två nya glasgångar. Glasgångarna är ett krav för att säkra utrymningsvägarna. I fasaden tas två öppningar upp och för att bärigheten ska behållas, gjuts en betongbalk i tre delar som ska sitta i väggen.

I hus A, som är det stora Stadshallbyggnaden, monterar entreprenören upp en ny trästomme till det nya träullstaket på plan 11. De frilägger också de dem gamla brunnarna i källaren för att kunna byta till nya.

I det mindre huset, hus B, utförs rivningsarbeten. Detta även medför en del transporter. Sakta, men säkert, blir Stadshallen en öppnare och mer tillgänglig plats som välkomnar alla.

April 2021

Nu startar ombyggnaden av Stadshallen. Först ut är kontorsdelen – som många nog inte vet tillhör Stadshallen. Här ska det bli bättre lokaler att jobba i, fler toaletter och glasgångar över till huvudbyggnaden. Samtidigt pågår ett febrilt arbete med att se över och återskapa vissa speciella detaljer som belysning och den unika sandputsen på innerväggarna.

Så här tar vi oss an utmaningen att renovera Stadshallen

När glasgångarna ska byggas stängs passagen mellan Stadshallens båda byggnader. Passagen stängs under vecka 15 och öppnar inte förrän ombyggnaden är klar.

Film: Titta in i Stadshallen med byggprojektledare Shahad Lund

Mars 2021

Den 31 mars fick vi startbesked från stadsbyggnadskontoret att vi kan börja bygga om Stadshallen. Startbeskedet från stadsbyggnadskontoret föregicks av ett tekniskt samråd där det även utsågs en byggnadsinspektör, som sedan ska följa hela bygget och se till så att allt blir rätt.

Onsdagen den 24 mars vann bygglovet för Stadshallen laga kraft. Det gav i sin tur förutsättning för att vi ska få startbesked och börja bygga.

Februari 2021

Den 11 februari gav byggnadsnämnden bygglov så att Stadshallen kan renoveras och byggas till. Bland annat kommer två gångbroar att byggas och i bottenvåningen ska Stadshallen kompletteras med en restaurang och ett café.

Gångbroarna kommer att binda samman de båda husen, men har framför allt en viktig funktion som utrymningsvägar i händelse av brand.

Oktober 2020

Den 29 oktober 2020 fattades det slutliga beslut om investeringsbudget för projektet - 204 miljoner kronor inklusive inventarier.

Nu är det full fart framåt i arbetet med att ta fram de handlingar som behövs för att kunna börja bygga, vilket blir i början av 2021. Fram till dess pågår mindre arbeten i huset, exempelvis med sanering.

September 2020

Entreprenören Otto Magnusson jobbar med att sanera bort asbest och riva installationer. Samtidigt planerar de för att arbeta vidare med Stadshallens utformning och bevarande, tillgänglighet och brandsäkerhet.

Just nu har Otto Magnusson sin arbetsplats inne i Stadshallen. När renoveringen fortsätter kommer de att få lämna huset och istället ha sitt kontor i byggbodar. En annan viktig sak att planera är hur transporterna till och från arbetsplatsen ska fungera för att störa så lite som möjligt.

Augusti 2020

Den 12 augusti sade kommunstyrelsen ja till servicenämndens begäran om mer pengar till renoveringen av Stadshallen. Det rör sig om totalt 54 miljoner kronor, som behövs för att förverkliga de mål och krav som satts upp för projektet utöver den investeringsram på 155 miljoner kronor som beviljades 2018. Kommunfullmäktige valde den 27 augusti att skicka tillbaka förslaget för kompletterande utredning, så kallad minoritetsåterremiss, för att kunna fatta beslut under hösten. En majoritet av ledamöterna, 20 av 33, var dock positiva till planerna.

Maj 2020

I lokalerna pågår sanering och andra förberedelser inför den kommande byggstarten. Utanför konsertsalen och sessionssalen har bland annat parketten lyfts av.

Oktober 2019

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna avtal med Altitude Meetings om uppdraget som operatör för att driva och utveckla Lunds stadshall, på uppdrag av och i nära samarbete med Lunds kommun.

Operatören kommer att vara det starka kittet mellan verksamheterna och kommunen, som hittar smarta och kreativa lösningar för hur lokalerna bäst kan utnyttjas mellan kommunens egna, fasta förhyrningar för kultur och politik, som har en fingertoppskänsla för vad som lockar gammal och ung till olika typer av evenemang och som långsiktigt vill utveckla Stadshallen tillsammans med fastighetsägaren Lunds kommun utifrån det koncept ”från finrum till vardagsrum” som fastställts av den politiska ledningen.

Juni 2019

Det blir White arkitekter som får uppdraget att utforma framtidens Stadshall i Lund utifrån sitt vinnande tävlingsbidrag The stage is set.

Maj 2019

60 förslag - så många bidrag har kommit in i arkitekttävlingen om att få gestalta "nya" Stadshallen inför den kommande renoveringen. Nu inleder juryn det omfattande arbetet med att granska, jämföra och gallra bland tävlingsbidragen. Vinnaren presenteras i juni!

Upphandling gestaltning genomförs som en arkitekttävling tillsammans med Sveriges Arkitekter för att få fram ett förslag som vårdar Anshelms byggnad samtidigt som det möjliggör ett mer levande hus med fler aktiviteter än i dag utifrån det koncept som tagits fram "från finrum till vardagsrum".

Mars 2019

Lunds kommun har, genom Serviceförvaltningen/Lundafastigheter tecknat ett första avtal med Byggnadsfirman Otto Magnusson AB om renoveringen av Lunds stadshall. Avtalet omfattar projektering av entreprenaden utifrån den omfattning som kommer att fastställas tillsammans med den arkitekt som vinner uppdraget att gestalta Stadshallen utifrån konceptet ”Från finrum till vardagsrum”. Vinnande arkitekt utses i slutet av april.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?