Länk till startsidan

Stadshallen byggs om

Visst är det spännande? Innanför de gula tegelväggarna växer en "ny" och modernare Stadshall fram – samtidigt som vi försöker bevara känslan av den ursprungliga byggnaden från 1968.

Stadshallen under sommaren, med ett träd i förgrunden.

Stadshallens nyöppning

December 2022 blir månaden då Stadshallen öppnas på nytt och många arrangemang är redan inbokade, men vi tjuvstartar redan den 25 november då Stadshallen kommer att lysa upp i samband med julgranständningen på Stortorget! Stadshallens egen restaurang Torgets öppnar samma dag.

Här kan du läsa mer om allt spännande som händer när Stadshallen öppnar igen.

Mötesrum och evenemang i Stadshallen

Stadshallen kommer att erbjuda nio unika mötesrum, från poddstudio till konsertsal. Här lyfter ditt möte till nya höjder! Hösten 2021 röstade lundaborna fram kvinnonamn till Stadshallens nyrenoverade mötesrum och nu är tävlingen avgjord.

Kvinnorättskämpar och godsägare bakom nya namn i Stadshallen

På stadshallen.se kan du redan nu boka den lokal du behöver. På sajten hittar du även information om kommande evenemang.

Mötesrum och bokningsinformation på stadshallen.se

På försommaren 2019 vann White Arkitekters bidrag "The Stage Is Set" den den tävling som Lunds kommun arrangerade i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Sedan dess har förslaget bearbetats tillsammans med byggentreprenören Otto Magnusson AB och operatören Altitude Meetings. White Arkitekter är kvar som gestaltningsarkitekt och säkerställer att det vinnande tävlingsförslaget följs. Entreprenören, byggnadsfirman Otto Magnusson, har också tagit in arkitekten Magnus Fernebrant som samarbetar med White.

Detta innebär bland annat att Stadshallen, för första gången, får en egen restaurang och ett café samt en ny entré mot Botulfsplatsen. Sessionssalen och konsertsalen byggs om och får flexiblare lösningar för att kunna rymma fler slags arrangemang.

Så här blir "nya" Stadshallen

Följ renoveringen av Stadshallen på Facebook

Följ arbetet med Stadshallen, vi uppdaterar status varje månad

Hur påverkas jag?

Ett arbete mitt i centrum påverkar alltid omgivningen även om det mesta av arbetet sker inomhus. Vi försöker minimera buller, transporter och andra störningar i så hög grad som möjligt.

Tidplan och budget

Kommunfullmäktige godkände i oktober 2020 den slutliga investeringsbudgeten för Stadshallen - 204 miljoner kronor inklusive inventarier. Entreprenör är Otto Magnusson AB.

2022

  • Inflyttning och invigning (preliminärt 25-27 november 2022).

2021

  • Byggstart (april 2021).
  • Sanerings- och rivningsarbeten (färdigt juli 2021).
  • Förbindelsegångar/glasbroar förbinder och kopplar ihop östra och västra sidan (färdigt december 2021).

Varför behöver Stadshallen renoveras?

Vi vill sätta Sveriges enda Stadshall på kartan. Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt

Stadshallen har hunnit fylla 50+ och är sliten, både vad gäller fasaden och de invända tekniska installationerna. I samband med en teknisk inventering av byggnadernas skick väcktes förslag om att utnyttja Stadshallens strategiska läge för att stärka kvarteret som samlingspunkt för Lundaborna inom det så kallade Centrumlyftet.

Detta arbete ledde i sin tur fram till tre olika förslag, varav kommunstyrelsen valde att gå vidare med ett "mellanalternativ" kallat Från finrum till vardagsrum.

Blir det stora förändringar?

Målbilden, som antogs av kommunstyrelsen i november 2017, slår fast att Stadshallen ska vara del i en levande demokratisk mötesplats i en attraktiv stadskärna med kultur i fokus och vara värdeskapande i Lunds tillväxt.

Det innebär att Lunds kommun, utöver en omfattande renovering, ska förädla och förbättra byggnaden och anpassa den för att kunna möta framtiden.

  • Vi ska inte riva den.
  • Vi ska inte sälja den.
  • Vi ska inte måla fasaden grön.

Vi ska heller inte göra någon helomvändning vad gäller utbudet utan utgå från de verksamheter som funnits i Stadshallen ända sedan den byggdes: kultur och demokrati - men kunna erbjuda fler evenemang och aktiviteter för fler målgrupper och under fler av veckans timmar. Det innebär bland annat ny utformning av sessionssal och konsertsal.

Med renoveringen får byggnaden, för första gången, egen restaurang och eget café samt bättre möjligheter för exempelvis:

  • Uthyrningsverksamhet för kultursektorn, exempelvis musik, humor, dans och utställningar.
  • Politiska aktiviteter.
  • Mötes- och konferensverksamhet.

Stadshallens historia

Mitt i stadens hjärta och utveckling står Stadshallen, ritad och uppförd på 1960-talet av en av Sveriges mest kända Arkitekter, Klas Anshelm.

Diskuterades i mer än 30 år

Redan 1938 hölls en tävling om hur området skulle kunna gestaltas och 1961 var det dags igen och nu diskuterades inte bara ett nytt hus utan även Rådhusets framtid. Anshelm ville inte riva det gamla huset utan renovera det, lyfta fram det tegel som gömts bakom den putsade fasaden och uppföra en ny tegelbyggnad i samma färg. På baksidan av Stadshallen återskapades en gammal gränd som går ovanpå Stadshallens källare och förbinder huvudbyggnaden med den kontors- och butiksdel där bland annat Pressbyrån ligger. Och som alltså var en del av projektet.

Svartvit bild av Stadshallens entré.
Äldre bild av Stadshallens entré.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?