Länk till startsidan

Skrylle - så utvecklar vi området

Skrylle är ett populärt friluftsområde i vår kommun. Anläggningen kommer att utvecklas under åren 2021-2023 med bland annat ett nytt naturum och förbättrad service.

En ljus byggnad syns i mitten av bilden, omgiven av gröna träd. I förgrunden ser vi en stenlagd yta.
Skrylle är ett av Lunds populäraste utflyktsmål. Nu utvecklar vi området ytterligare! Illustrationen är en visionsbild som visar nya naturum Skrylle. Visionsbild: Horisont Arkitekter.

Vad ska vi göra?

Varje år besöker närmare 800 000 personer Skryllegården och det finns ett behov av ett större naturum. Vi vill berätta mer om naturen och ge bättre service och information kring natur och friluftsliv. Naturum Skrylle ska få en ny byggnad, med större utställning, hörsal, personalutrymme och terrass. Skryllegården ska också få fler besökstoaletter samt bättre källsortering och diskmöjligheter för besökare, maskinhall och verkstad. 

Det gamla naturum ska finnas kvar och blir värmestuga. Detta sker först efter att verksamheten flyttat in i den nya byggnaden.

Hur påverkas jag som besökare?

Du kan besöka Skryllegården och dagens naturum under byggtiden och verksamheten pågår som vanligt. Skryllegårdens parkering har utökats med fler platser och elladdstolpar. Några parkeringsplatser kommer dock att tas i anspråk under byggtiden. Det blir också en del byggtrafik till och från arbetsplatsen.

Detta händer vår-vinter 2021-22

  • vi sätter upp byggstaket runt arbetsplatsen
  • vi gallrar träd och buskar och marken förbereds
  • stommen till nya naturum sätts på plats
  • en del parkeringsplatser kommer att tas i anspråk under byggtiden.

Tidplan och status

Status: Utbyggnaden startar i början av december 2021
Arkitekt: Horisont arkitekter
Entreprenad: Otto Nilssons Byggnads AB
Beräknad inflyttning: 2023

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?