Länk till startsidan

Skrylle - så utvecklar vi området

Skrylle är ett populärt friluftsområde i vår kommun. Anläggningen kommer att utvecklas under åren 2021–2023 med bland annat ett nytt naturum och förbättrad service.

En ljus byggnad syns i mitten av bilden, omgiven av gröna träd. I förgrunden ser vi en stenlagd yta.
Skrylle är ett av Lunds populäraste utflyktsmål. Nu utvecklar vi området ytterligare! Illustrationen är en visionsbild som visar nya naturum Skrylle. Visionsbild: Horisont Arkitekter.

Vad ska vi göra?

Varje år besöker närmare 800 000 personer Skryllegården och det finns ett behov av ett större naturum. Vi vill berätta mer om naturen och ge bättre service och information kring natur och friluftsliv. Naturum Skrylle ska få en ny byggnad, med större utställning, hörsal, personalutrymme och terrass. Skryllegården ska också få fler besökstoaletter samt bättre källsortering och diskmöjligheter för besökare, maskinhall och verkstad. 

Det gamla Naturum ska finnas kvar och blir värmestuga. Detta sker först efter att verksamheten flyttat in i den nya byggnaden.

Hur påverkas jag som besökare?

Du kan besöka Skryllegården, restaurangen och dagens naturum under byggtiden och verksamheten pågår som vanligt. Skryllegårdens parkering har utökats med fler platser och elladdstolpar. Några parkeringsplatser kommer dock att tas i anspråk under byggtiden. Det blir en del byggtrafik till och från arbetsplatsen och vissa delar av bygget kan upplevas som bullrande.

Under vintern och våren kommer de tre nya byggnaderna på Skryllegården att byggas klart. De nya toaletterna öppnas så snart de är färdiga.

Detta händer vinter-vår 2022-23

  • Vi bygger färdigt de nya toaletterna på gaveln till restaurangbyggnaden.
  • Personalbyggnaden blir klar.
  • Vi bygger färdigt naturum.
  • Naturum får solceller och sedummattor på taket.
  • Taket på restaurangbyggnaden blir klart.
  • Vi planterar fler träd.
  • Vi gör om innergården med bland annat stensatta gångar och murar.
  • Skryllegården får ny källsortering.

Tidplan och status

Status: Utbyggnaden startar i början av december 2021.
Arkitekt: Horisont arkitekter.
Entreprenad: Otto Nilssons Byggnads AB .
Beräknad inflyttning: 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?