Länk till startsidan

Parken Revingelyckan

Under sommaren 2022 påbörjas arbetet med parken Revingelyckan. Parken är en liten kvarterspark mellan Revingegatan och Hardebergaspåret. I parken erbjuds flera aktivitetsmöjligheter som exempelvis lekplats, tennisplan och gräsytor som har haft stor betydelse för närboende och förbipasserande. I och med ett ökat besökstryck finns det nu ett behov av att rusta upp parken.

Visionsbild över hur parken kan komma att se ut, med träd, lekplats och sportplan.
Visionsbild av parken Revingelyckan.

Detta händer nu

Under juni 2022 kommer hela parken att stängslas och därmed inte att vara tillgänglig för allmänheten förrän färdigställande den sista september.

Planen för Revingelyckan är att genomföra upprustning av lekplats, tennisbana, vegetationsytor, utrustning och sanering av förorenad mark där ombyggnation sker. Dessa åtgärder genomförs för att parken fortsatt skall vara en attraktiv park för nuvarande och de framtida boende i närområdet, samt förbipasserande.

Tidsplan och status

Schaktning och planering kommer att ske under juni. Arbetet kommer vara stilla under julimånad på grund av semester. I augusti och september så byggs parken upp igen med ny utformning och lekutrustning.

  • Påbörjas: juni 2022
  • Förväntas klart: september 2022

Hur påverkas jag som bor i närheten?

Det kommer att förekomma viss bullrande verksamhet under ordinarie arbetstid orsakade av anläggningsmaskiner.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?