Länk till startsidan

Trulsbo lekplats

Den nya lekplatsen i Veberöd kommer främst riktas till de lite yngre barnen i förskoleåldern, som inte själva kan ta sig längre sträckor från hemmet för att gå till en lekplats.

Alla ska känna sig välkomna och kunna använda platsen på sitt sätt. Förutom lekredskapen ska även den omkringliggande naturen bjuda in till lek och nya upptäckter. Långgräs, träd och buskage kan bli magiska i fantasins värld och skapa en naturlig koppling och intresse för naturen.

Bilden visar en skiss över Trulsbo lekplats.

Tidplan och status

  • Arbetet påbörjades vintern 2022.
  • Arbetet förväntas vara klart i vecka 7, 2023
  • Gungställningen kommer att vara avstängd under våran och färdigställs senare när det är varmare ute.
  • Stigen genom parken kommer inte att kunna användas under avstängningen.

Bakgrund

Projektet att bygga en ny lekplats grundar sig i ett Lundaförslag där förslagsställaren önskat en lekplats på Trulsbo i Veberöd. Platsen karaktäriseras av en ängslikande gräsyta med grupper av träd, framför allt tall, ek och hassel men även andra buskar och träd av mer trädgårdskaraktär. Idag klipps gräset på sensommaren med uppsamling, för att fylla på fröbanken samt gynna insektslivet.

Området ingick i kommunens sandmarksprojekt (LONA) under åren 2010–2012 vilket innebar att det genomfördes åtgärder med syfte att öka kunskapen om och förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden på sandiga marker. Den sandblotta som då gjordes har dock växt igen under åren. På grund av naturvärdena ska lekplatsen anläggas som en naturlekplats, som också lyfter dessa värden på ett pedagogiskt och lekfullt sätt. Med en varsamhet och omtanke om naturen i både utformning, materialval och för framtida skötsel.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?