Länk till startsidan

Lilla skogen i Stångby utvecklas

I samband med att VA SYD skulle bygga ett pumphus i det skogsområde som ansluter till Stångby i söder, väster om järnvägen, beslutades att även stigar och möjlighet till rekreation och lek också skulle utvecklas.

En illustration som beskriver miljön och de lekverktyg som planeras i skogsleken i Stångby.
Illustrationen visar vad som planeras i skogsleken, till exempel stubb- och stockgång, hängbro, gungbräda, kojor, svampmöblemang, tillgänglighetsanpassad spång och ett fågelbo.

Vad händer?

Kärt barn har många namn och skogsområdet i Stångby kan också kännas igen under namnen Stångbyskogen eller Höstgillesskogen. I området ska en skogslek och grillplats anläggas. Här ska både vuxna och barn kunna samlas, leka och ha kul.

  • Skogsgallring pågår som en skötselåtgärd. Det är en fördel att utföra detta innan stigarna förbättras.
  • Stigarna kommer att förstärkas med nytt material.

Tidplan

Beräknas att vara klart före sommaren 2023.

Störningar

Projektet beräknas inte att medföra några större störningar.

Kontakt

Medborgarcenter:
Telefon 046-359 50 00

Tidplan

Kort information om när arbetet startar, om det finns vissa delmål och när det planeras vara klart.

Kontakt

Lägg in relevant kontaktperson, som projektledaren. Annars, hänvisa till medborgarcenter.

Övrig information och bakgrund

Här kan du länka till detaljplanen om det finns en sådan sida.

Länka också till det stadsutvecklingsprojekt som detta projekt eventuellt är en del av.

Här kan du också lägga in kort information om arkitekt och entreprenör för projektet.

(Dessa sidor har inga dagböcker för vad som händer i projektet, utan den viktigaste informationen läggs in under tidplan eller vad som ska göras på platsen)

Karta som visar att stigen har flyttas något till öster om pumphuset.
Tidigare i projektet har pumphuset i skogen bytt placering och stigar och rastplats har anlagts.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?