Länk till startsidan

Provisorisk idrottsanläggning vid Bollhuset

Lunds kommun ska bygga en provisorisk idrottsanläggning på Bollhusets parkering. Hallarna, som fått namnet Hedda idrottshall, består av en fullstor hall som är 40 x 20 meter och en mindre hall som är 24 x 16 meter. I hallarna ska det också finnas omklädningsrum, plats för idrottslärare och förråd.

Idrottsanläggningen ska användas av elever på Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan. Hedda idrottshall ska också hyras ut till föreningslivet, under den tid som skolan inte använder den.

Total investeringskostnad för den provisoriska idrottsanläggningen beräknas till 30 miljoner kronor.

Planering pågår för en framtida placering av permanenta hallar.

Vad ska vi göra?

Vi har nu monterat modulerna och sedan ska hallarna komma på plats. Arbetet fortsätter under våren och början av sommaren. Planerad inflyttning i Hedda idrottshall är i augusti 2023. Återställande till parkering är planerat till december 2028.

Enligt den ursprungliga planen skulle hallarna stå klara under hösten 2022, men sedan dess har tidplanen förskjutits.

Här kan du läsa mer om hur vi ligger till (september 2022)

En karta visar ersättningsparkeringar när Bollhusets parkering är stängd.
Kartan visar ersättningsparkeringar som du kan använda när Bollhusets parkering är stängd.

Ersättningsparkering

När Bollhusets parkering är stängd, finns det 53 parkeringsplatser på nya Eka-parkeringen och 18 parkeringsplatser på Petersgården, Svenska kyrkan. Även P-hus Svane och Polhemskolans parkering finns att tillgå. Du kan se på kartan var platserna ligger.

Våren 2023

Med start i vecka 4 2023 stängs hela parkeringen vid Bollhuset inför att att vi ska montera Hedda idrottshall. Möjligheten att köra runt arbetsplatsen försvinner. Cykelparkeringen placeras utanför omklädningsrummen på gamla idrottsplatsen och du kommer inte att kunna parkera din cykel längs löparbanorna. Gångvägen in till Bollhuset kommer att gå över gamla idrottsplatsen.

Hur påverkas jag i övrigt av bygget?

Du kommer alltid att kunna ta dig fram till Bollhusets entréer. Under vissa tider får du gå över gamla idrottsplatsen för att ta dig till Bollhuset. Så långt som det är möjligt kommer vi att hålla handikapparkeringen öppen på Bollhusets parkering. Handikapparkeringen kan dock vara svår att nå när vi lassar och lossar större material. Under montaget av den provisoriska idrottsanläggningen blir det en del trafik med tyngre fordon och vi använder en lyftkran för att bygga.

Kartan visar var cykelparkeringen finns när Bollhusets parkering stängs, var du hittar Eka-parkeringen för bilar samt hur du går förbi arbetsplatsen där vi monterar Hedda idrottshall.

Tidplan och status

Status: De förberedande markarbetena pågår. I vecka 4 2023 startar monteringen av Hedda idrottshall.
Leverantör: Adapteo AB.
Beräknad inflyttning: Planeras till augusti 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?