Länk till startsidan

Östertull

Östertull, en medeltida port in till Lund, ska under vintern byggas om. Bland annat nya sittplatser, planteringar och belysning ska på plats, liksom en ombyggd vägbula över Östervångsvägen.

Östertull är ytan precis söder om östra kyrkogården mitt framför gymnasieskolan Spyken, med en liten gräsyta, bänkar och en gång- och cykelväg. Den här platsen ska under vintern 2022 byggas om och snyggas till.

Östertull i augusti 2022. Till vänster syns entrén till Östra kyrkogården och till höger Spykens gymnasieskola.

Korta fakta

  • Vad: Upprustning av vistelseytan mellan östra kyrkogården och Spyken.
  • Varför: Skapa en trevlig entré till stadskärnan i öster och öka trafiksäkerheten.
  • Nuläge: Byggnation.
  • Klart: Januari 2023.
  • Entreprenör: Markentreprenad.

Vad ska vi göra?

Platsen ska snyggas till med ett nytt träd, fler bänkar, planteringar och bättre belysning. Vi kommer också att bredda den lilla biten gång- och cykelväg genom Östertull. Dessutom ska vi bygga om vägbulan över Östervångsvägen, precis öster om platsen. Vägbulan ska både bidra till ökad trafiksäkerhet och göra Östertull mer tillgängligt för gång- och cykeltrafikanter.

Hur påverkas du?

Ett körfält på Dalbyvägen, precis söder om arbetsområdet, är avstängt. Det kommer att vara avstängt under större delen av arbetet med Östertull. Byggtrafik kommer att trafikera Dalbyvägen och Östra Vallgatan så det är bra att vara extra uppmärksam.

Östervångsvägen kommer att stängas av när en ny vägbula ska byggas. Under det arbetet kommer biltrafik ledas om till andra vägar. Följ orangea skyltar på plats.

Gång- och cykelvägen genom arbetsområdet kommer under hösten att vara avstängd. Gång- och cykeltrafik hänvisas under arbetet till andra sidan om Dalbyvägen, förbi Spykens gymnasieskola.

Tidplan

Arbetet påbörjas i november 2022 och avslutas i januari 2023.

Östertull – en medeltida port in till Lund

Östertull är en kulturhistoriskt intressant plats. Tillträde till staden skedde under medeltiden genom fyra portar, som fanns i alla de fyra väderstrecken. Östra Mårtensgatan passerade genom den östra stadsporten och är en av de äldsta vägsträckningarna i Lund. Den tros ha sitt ursprung i vägnätet som det såg ut redan under järnåldern.

Östra Vallgatan är utlagd på den medeltida stadsvallen och vid tidigare grävningar i det här området har man faktiskt påträffat delar av den. Utanför vallen låg stadens vallgrav, som även den har påträffats vid arbeten här. Under vinterns grävarbeten med Östertull kommer därför en arkeolog från Kulturen att finnas med.

Foto av Östra Vallgatan och Östra Mårtensgatan, från 1890-talet. Nedtill inkopierat ”Lund. Östra vallgatan på 1890-talet”.
Foto av ett vykort som visar Östra Vallgatan, sedd från norr. Till höger, Östra Mårtensgatan och till vänster Dalbyvägen. 1890-tal.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?