Länk till startsidan

Lunds nya ridhus

Lunds nya ridhusanläggning kommer att bestå av stall, där hästarna själva kan välja att gå ut och in i en hage, två ridhus samt en varm del där det ska finnas administration, omklädningsrum och café. Stallet byggs för 50 hästar och det blir också utomhusbanor och rasthagar.

Vad ska vi göra?

Den nuvarande ridanläggningen uppfyller inte dagens krav och ligger mitt inne i bebyggelse. Därför har kommunen bestämt att bygga ett nytt ridhus på Ladugårdsmarken i norra delen av Lund. Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Även andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov.

Vad händer nu?

Den 20 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med en utökad investeringsram för att uppföra den nya ridanläggningen. Nu väntar slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Den nya ridanläggningen i Lund kommer att innebära ett lyft för såväl hästar som ryttare.

Hur påverkas jag?

Det kommer att bli en hel del byggtrafik till och från arbetsplatsen. Tidplan för arbetet är i nuläget inte fastställd.

Tidplan, budget och status

Status: Bygglov har lämnats för bygget av ridhusanläggningen. Just nu pågår en överklagandeprocess, som hanteras av Länsstyrelsen. Ridanläggningen består av 3 fastigheter så det är 3 överklaganden som har lämnats in. Länsstyrelsen har lämnat beslut om att godkänna ansökan om förprövning av djurstall. Ansökan ska också lämnas för karantän-stall och uteboxar. När beslut gällande utökad investeringsram är lämnat av kommunfullmäktige fortsätter upphandlingen gällande entreprenader.
Adress: Fastighetsbeteckningen är Ladugårdsmarken 5:12.
Arkitekt: Fojab Arkitekter
Entreprenad: Totalentreprenad. Upphandling pågår.
Beräknad inflyttning: December 2022 - februari 2023.
Hållbarhet: Projektet väntas uppnå miljöbyggnadsbetyg silver för den uppvärmda delen.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?