Länk till startsidan

Lunds nya ridhus

Lunds nya ridhusanläggning kommer att bestå av stall, två ridhus samt en varm del där det ska finnas administration, omklädningsrum och café. Stallet byggs för 50 hästar och det blir också utomhusbanor och rasthagar.

Vad ska vi göra?

Den nuvarande ridanläggningen uppfyller inte dagens krav och ligger mitt inne i bebyggelse. Därför har kommunen bestämt att bygga ett nytt ridhus på Ladugårdsmarken i norra delen av Lund. Lunds civila ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Även andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov.

Vad händer nu?

Den 18 november beslutade kommunfullmäktige att den nya ridanläggningen ska byggas för en kostnad av 160 miljoner kronor. Nu ska vi projektera och planera utifrån de nya förutsättningarna. Vi ska även söka nya bygglov utifrån nya förutsättningar.

Här kan du läsa kommunfullmäktiges beslut från november i korthet

Vilka är de stora förändringarna som kommer till?

  • omklädningsrum för personer med funktionsvariationer
  • utökat café
  • utökade ridbanor och läktare (både invändigt och utvändigt samt domartorn)
  • trästomme i ridhusen och betong i stall
  • hantering av vatten (hur mycket kan vi klara med regnvatten?)
  • solceller
  • karantänsstall
  • parkering.
Den nya ridanläggningen i Lund kommer att innebära ett lyft för såväl hästar som ryttare.

Hur påverkas jag?

Det kommer att bli en hel del byggtrafik till och från arbetsplatsen. Tidplan för arbetet är i nuläget inte fastställd.

Tidplan, budget och status

Status: Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2021 att den nya ridanläggningen ska byggas för en kostnad av 160 miljoner kronor. Nu ska vi projektera och planera utifrån de nya förutsättningarna. Vi ska även söka nya bygglov. 
Adress: Fastighetsbeteckningen är Ladugårdsmarken 5:12.
Arkitekt: Fojab Arkitekter.
Entreprenad: Totalentreprenad. Upphandling pågår.
Beräknad inflyttning: Vinter 2024.
Hållbarhet: Projektet väntas uppnå miljöbyggnadsbetyg silver för den uppvärmda delen.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?