Länk till startsidan

Utbyggnad av gång- och cykelbana Skattebergavägen

Hösten 2022 påbörjades arbetet med en ny gång- och cykelbana på Skattebergavägen i Södra Sandby. Bygget påbörjades i november och kommer att färdigställas våren 2023.

Utbyggnad av gång- och cykelbana längs Skattebergavägen är en kompletterande länk för att erbjuda en förbindelse med separat gång- och cykelbana mellan Flyingevägen och Revingevägen i Södra Sandby. Sträckan kommer att koppla ihop lokala cykelresebehov inom Södra Sandby men underlättar även cykling ut i landskapet mot Flyinge, Skatteberga och Revinge. Komfort och trafiksäkerheten kommer att öka för både fotgängare och cyklister.

Sträcka längs med Skattebergavägen.

Tidplan och status för Skattebergavägen

  • Arbetet påbörjades: november 2022.
  • Förväntas klart: våren 2023.

Notera att ändringar kan komma att ske i tidplanen.

Hur påverkas vi som bor i närheten?

Under byggnationen kommer det stundtals bli visst buller. Det kan tidvis bli mer besvärligt att ta sig fram på grund av byggarbetena då körbanor och gångbanor behöver stängas av. Vägen kommer att stängas av i omgångar men ett körfält kommer alltid att hållas öppet.

Bakgrund

Under 2022 genomfördes en utredning om möjligheten att bygga ut gång- och cykelinfrastruktur i kommunens tätorter. Resultatet blev av man bland annat lyckades peka ut möjligheten till ett nytt cykelstråk i Södra Sandby längs med Skattebergavägen. Sträckan blir en del i att skapa ett mer sammanhängande system av gång- och cykelbanor utmed Södra Sandbys huvudgator samt skapa en mer tillgänglig och trivsam gatumiljö.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?