Länk till startsidan

Utbyggnad av gång- och cykelbana Skattebergavägen

Till hösten 2022 kommer en ny gång- och cykelbana byggas på Skattebergavägen i Södra Sandby. Bygget förväntas påbörjas hösten 2022 och färdigställas under 2022.

Utbyggnad av gång- och cykelbana längs Skattebergavägen är en kompletterande länk för att erbjuda en förbindelse med separat gång- och cykelbana mellan Flyingevägen och Revingevägen i Södra Sandby. Sträckan kommer att koppla ihop lokala cykelresebehov inom Södra Sandby men underlättar även cykling ut i landskapet mot Flyinge, Skatteberga och Revinge. Komfort och trafiksäkerheten kommer att öka för både fotgängare och cyklister.

Sträcka längs med Skattebergavägen.

Tidplan och status för Skattebergavägen

  • Entreprenad påbörjas: Hösten 2022.
  • Förväntas klart: Innan årsskiftet 2022.

Hur påverkas vi som bor i närheten?

Under byggnationen kommer det stundtals bli visst buller. Det kan tidvis bli mer besvärligt att ta sig fram på grund av byggarbetena då körbanor och gångbanor behöver stängas av.

Bakgrund

Under 2022 genomfördes en utredning om möjligheten att bygga ut gång- och cykelinfrastruktur i kommunens tätorter. Resultatet blev av man bland annat lyckades peka ut möjligheten till ett nytt cykelstråk i Södra Sandby längs med Skattebergavägen. Sträckan blir en del i att skapa ett mer sammanhängande system av gång- och cykelbanor utmed Södra Sandbys huvudgator samt skapa en mer tillgänglig och trivsam gatumiljö.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?