Länk till startsidan

Utbyggnad av gång-och cykelbana i Genarp

Till hösten/vintern 2022 kommer två nya cykelbanor att byggas på Sandvägen och Risavägen i Genarp. Bygget förväntas påbörjas hösten 2022 och färdigställas innan årsskiftet.

Sträcka längs med Sandvägen, mellan Kyrkovägen och Bygatan, samt längs med Risavägen, mellan Heckebergavägen och Tageholmsvägen, i Genarp. Klicka på kartan för att se den i större format.

Tidplan och status

  • Påbörjas: hösten 2022
  • Förväntas klart: innan årsskiftet 2022

Hur påverkas du som bor nära?

Under byggtiden kan du som bor längs med Sandvägen och Risavägen i Genarp påverkas av byggbuller samt av att framkomligheten under vissa perioder kommer att vara begränsad. Information om hur framkomligheten kommer begränsas kommer att uppdateras när entreprenaden närmar sig.

Bakgrund

Under 2022 genomfördes en utredning om möjligheten att bygga ut gång-och cykelinfrastruktur i kommunens tätorter. Resultatet blev av man lyckades peka ut möjligheten till två nya gång- och cykelvägar i Genarp; en längs med Sandvägen och en längs med Risavägen. Sträckorna blir en del i att skapa ett mer sammanhängande system av gång- och cykelbanor utmed Genarps huvudgator samt skapa en mer tillgänglig och trivsam gatumiljö.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?