Länk till startsidan

Följ bygget av Hedda/Svane steg för steg

Här kan du följa bygget av Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet, som nu närmar sig målgång.

En stor byggnad i rött tegel med en lägre tillbyggnad i grön trä reser sig mot en blå himmel.
I juni 2023 slutbesiktigades Hedda Anderssongymnasiets byggnader A-D och gymnasieskolan kan flytta in.

Lägesrapport juni 2023

Den 1 juni 2023 slutbesiktigades byggnad A-D på Hedda Anderssongymnasiet och gymnasieskolan kan flytta in! Det sista huset, E, byggs klart under hösten. Hedda Anderssongymnasiets elever börjar i sitt nya gymnasium till höstterminen 2023. Vårterminen 2024 börjar Svaneskolan, som ska ha sina lokaler i hus E. Men båda skolorna flyttar in i juni med inredning och material och har också en del gemensamma lokaler.

Lägesrapport april-maj 2023

Nu arbetar vi med den fina utemiljön till Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan. Skolgården ska bli grön och inbjudande.

Lägesrapport mars 2023

Vi jobbar vidare med installationer, golvläggning, ytskikt och inredning i hus E. Utanför byggnad E bygger vi också ett cykelskjul.

Lägesrapport februari 2023

Nu är allt mer av inredningen på plats. Följ med Susan Chung, som är projektingenjör hos entreprenören Skanska, när hon visar runt i skolan.

Lägesrapport januari 2023

Nu jobbar vi med golvläggning, plattsättning och inredning i hus E - det blå huset. Vi arbetar också vidare med innergården och med olika besiktningar.

Lägesrapport december 2022

Lund gnistrar i vitt och bakom snöiga träd ser vi Hedda Anderssongymnasiets och Svaneskolans byggnader. Nu pågår mycket av arbetet inomhus. Här jobbar vi med installationer, ytskikt, elevskåp och en teleskopläktare... Utvändigt gör vi bland annat en gångbrygga på taken och installerar solceller. Nya bilder kommer efter jul- och nyårshelgen och tills dess vill vi önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2023!

Lägesrapport november 2022

Titta in i bygget i vår film

Staden Lunds skyline har ändrats, nu när nya Hedda Anderssongymnasiets och Svaneskolans röda tegelbyggnader reser sig mot himlen. Häng med på en tur och titta hur det ser ut både utanför och inne i husen. Kanske har byggnaden Lunds vackraste spiraltrappor? Filippa Tuvegård, arbetsledare hos entreprenören Skanska visar oss runt...

Kärleksstigen har öppnat igen

Nu har Kärlekstigen öppnat igen – finare än någonsin. I samband med bygget av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan passade vi på att göra i ordning Kärleksstigen, som går från norr till söder på västra sidan av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan.

Gången har fått ett nytt lager med stenmjöl och är nu inramad med en rad svensk storgatsten på båda sidorna. De gamla buskagen har blivit uppröjda, men vi har sparat träden. När allt är färdigt i juni 2023 kommer du dessutom att kunna gå in till Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan via Jutahusgatan. Till våren ska vi plantera ett nytt träd och en mängd olika buskar och prydnadsbuskar. Kärleksstigen får också nya perenner och en massa härliga lökar...

Lägesrapport oktober 2022

Inne i husen fortsätter vi med installationsarbete och målning. I hus E håller vi på med beklädnaden till atriumtrappan. I hus B monterar vi storkök. Utomhus monterar vi limträ på hus F. Vi gör också Kärleksstigen fin. Vi tar hand om de gamla träden och planterar nya träd - samtidigt som vi justerar höjder. Stigen öppnar igen i vecka 44.

Lägesrapport september 2022

Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan ser allt mer ut som en skola. Nu kan du se husen på långt håll. Inne i byggnaderna håller vi bland annat på med installationer, målning, ytskiktsarbeten, golvläggning och med undertak. Vi är lite olika långt i processen i byggnaderna. Utvändigt murar vi och arbetar med beklädnad till fläktrum. Du vet väl om att det röda teglet är speciellt framtaget för skolan och heter ”Hedda”?

Kärleksstigen får belysning och fler träd

I vecka 39 stänger vi av Kärleksstigen mellan Trollebergsvägen och Möllegatan. Vi ska justera höjder på stigen, plantera nya träd och bevara gamla träd. Stigen ska också få kompletterande belysning. I vecka 44 beräknas Kärleksstigen öppna igen. Skälet till att vi stänger av är att det kommer att finnas arbetsmaskiner i området. Vi skyltar på plats.

Lägesrapport juli 2022

Grönt är skönt. Nu har de grönmålade limträbalkarna anlänt och vi har provmonterat dem på Hus A. I hus B har vi börjat måla de invändiga detaljerna gröna. Inomhus håller vi också på med ytskiktsarbeten, golvläggning och installationsmontage. Till hus D och E murar vi tegelväggar med skolans eget tegel ”Hedda”. Utanför byggnaderna arbetar vi med skolgården och har skapat rabatter med rostfärgade corténkanter. Sittgrupper med stolar och bord är på plats.

Lägesrapport juni 2022

Nu händer det mycket både inomhus och utomhus. Husen befinner sig i olika skeden. Här kommer ett axplock av allt som pågår.

I hus A jobbar vi med installationer och målar. Utvändigt arbetar vi med fasaden. I hus B monterar vi handledare till trappan. Caféet i hus C är under uppbyggnad och har fått sina fina, gröna färg. Utvändigt så murar vi väggarna i syd och väst. Murning är också på gång i hus D och E. Inomhus i hus D jobbar vi med undertak, golvläggning och ytskikt.

Lägesrapport maj 2022

När blir skolan klar? Finns det sittplatser utanför klassrummen där vi kan ladda mobiler? Frågorna var många när elever från Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet besökte bygget av den nya skolan och fick träffa projektchefen Emelie Rising från Skanska. Se filmerna och häng med in!


Lägesrapport januari 2023

Nu jobbar vi med golvläggning, plattsättning och inredning i hus E - det blå huset. Vi arbetar också vidare med innergården och med olika besiktningar.

Lägesrapport april 2022

Nu jobbar vi både invändigt och utvändigt med Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan. I hus B sätter vi plattor i storköket och skapar kontrastmarkeringar för att skolan ska vara tillgänglig. I hus D klär vi in trappa och atrium och i hus D målar vi och lägger golv. Utomhus murar vi väggar på hus D och E. På hus F förbereder vi träfasaden. Detta är något av allt vi håller på med. Går du förbi bygget, ser du hur husen växer fram.

Lägesrapport mars 2022

Gult, grönt, rött och blått – när du går genom Hedda Anderssongymnasiets och Svaneskolans byggnader hjälper färgerna dig att hitta rätt.

Nu reser sig byggnaderna till Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan mot himlen och skolan syns på långt håll. De flesta byggnaderna har fått sin röda tegelfasad. Inne i husen är bygget i olika skeden. Längst har hus B kommit, det är huset med gula detaljer. Eva Lindholm, som är projektledare för Lunds kommun, visar runt i husen där vita väggar och ljusa trädetaljer bryts av med starka färger i husens öppna ytor. Här kan eleverna hänga och färgerna på sittplatserna visar i vilket hus de befinner sig.

- I klassrummen är väggarna vita och det genomgående träslaget är ask. Inredningsdetaljer som till exempel skåp är ljust grå. Skolmiljön är alltså lugn och ljus. Men i atrierna, de öppna utrymmena högst upp i varje våning, lyser färgerna. Golvmattorna i linoleum, sittbänkar, pentry och väggarna i gångarna vid toaletterna har husets egen färg, säger Eva Lindholm.

Lägesrapport februari 2022

Nu tar färgerna plats i byggnaderna för Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan. Ett hus har till exempel orange färgdetaljer, ett annat gröna eller mörkt röda. Förutom att det är snyggt kommer du att veta i vilket hus du är. Annat som pågår i bygget just nu är takläggning och förberedande arbete med träfasaden i hus A. Inne i byggnaden görs bland annat installationsarbeten.

I hus B jobbar vi med styrmontage till apparatskåpen, montering av väggabsorbenter och beslag till dörrar. Hus C får golv och andra ytskikt och vi slutför installationer. Utvändigt murar vi den södra fasaden.

Även hus D muras i väggarna i öster och norr. Inomhus drar vi kablar och monterar installationer och stomme. Till hus E utför vi plåtarbete och murning. Inomhus gör vi installationer, bygger upp atriumbalustrad och ska komplettera stommarna.

Lägesrapport december 2021

Nu händer det massor i bygget av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan. På bilden ser du hur vi lägger golv i hus B, som ska få lysande gula färger på sina detaljer. I det huset monterar vi också inredning och paneler i trappan och murar fasaden i sydväst. I hus A monterar vi fönster, i hus C målar vi och murar fasad. I hus D monterar vi trappa i atriet och på hus E lägger vi tak.

Lägesrapport november 2021

Nu är alla husen på plats till Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan. I vissa skolsalar monteras redan inredning - samtidigt som betongväggarna har rests till aulan, som är det sista huset som byggs. Allt händer på en gång.

Lägesrapport oktober 2021

I hus B arbetar vi med slutmontage av installationer och monterar även dörrar och invändiga partier. Undertaket är på väg upp i huset. Hus C målas och vi sätter plattor i toaletterna. I hus D bygger vi innerväggar och i hus E monteras fönster. Till hus A - som ska innehålla aula och matsal - monterar vi stommen. Har du sett de fina tegelväggarna som växer fram? Nu murar vi fasaderna på hus B och C. På hus D arbetar vi med taket.

Lägesrapport september 2021

I hus B lägger vi golv i klassrummen och sätter plattor på toaletterna. På plan 11 är toalettstolar och handfat på plats. I hela huset är undertaket på väg upp. I hus C har vi börjat måla. I hus D är innerväggarna påbörjade. Stommontaget till hus E blir färdigt denna vecka och till hus A pågår montage av stommen. Snart ser vi aula och matsal. Murningen går bra. Nu har den avancerade murningen av vissa fasader startat.

Lägesrapport augusti 2021

I skolans hus B sätter vi plattor i toaletterna, arbetar med undertak och målar i köket. I hus D reser vi innerväggar. Till hus E blir stomresningen klar i september. Aulan - som vi kallar för hus A - har fått en färdig bottenplatta och stommen är påbörjad.

Utomhus händer det också mycket. Vi river ställningar på vissa hus. Murningen av fasaden håller på att slutföras på hus B och vi börjar mura fasad på hus C. I hus C slutförs också arbetet med fläktrummet och på samma hus ska vi lägga tak.

Lägesrapport juni 2021

Bygget av Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan pågår hela sommaren. Byggarbetsplatsen kommer inte att stänga, men det är något färre som jobbar. Det görs inga stora arbeten som bullrar över en längre tid, men byggnadsarbetet hörs och det kan bullra till och från.

Under sommaren har entreprenören börjat bygga innerväggar i hus C och rummen tar form samtidigt som det läggs tak och byggs trappor. I hus B pågår målning av klassrum samt bygge av den invändiga atriumtrappan

Annat som händer i sommar är att vi brandskyddsmålar stål och bygger innerväggar. Någon vecka kommer vi även att mura.

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Lägesrapport maj 2021

Mörkröd, med svarta inslag, stryktålig och helt unik – Hedda-stenen har börjat muras upp på den nya gymnasieskolan.
Det är den södra väggen på hus B som är först ut att bli murad. Teglet är speciellt framtaget till just Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan och har fått namnet Hedda-stenen. Hedda-stenen ska knyta an till husfasaderna runt om skolan. Nytt, men med historisk anknytning, alltså.

Lägesrapport mars 2021

Nu är hus B på Hedda Anderssongymnasiet så tätt att det går att sätta på värme. Det sker genom värmefläktar. Till resterande uppvärmning utnyttjas fjärrvärmen. Hur lång tid det tar att värma upp huset är helt beroende av väder och vind. Minst 10 grader måste det vara i bjälklaget för att det ska gå att flytspackla. All betong ska torka.

Samtidigt pågår arbetet med skyddsrummet genom formning, armering och gjutning av väggar. Inom de närmaste veckorna monteras också fönster i hus C och det blir en fasad på fläktrummet. Hus B får taksarg och innerväggar.

Film: innerväggarna börjar komma på plats!

I Hus E håller också ett spännande rum på att ta form. Det är ett forum som ska fungera som samlingssal och hörsal. Rummet får mjukt rundade väggar.

Stora glaspartier ska monteras på plan 1 i Hus B. I Hus C kommer bygget av plan 2 igång och sedan börjar monteringen av gipsväggar.

Lägesrapport februari 2021

Nu är den nya stora byggkranen på plats. Den tidigare mobilkranen byttes mot en ny kran med larvfötter. Kranarna har samma kapacitet - 350 ton - men nykomlingen har en bom på cirka 75 meter som gör att den når längre. Byggkranarna används vid monteringen av de färdigproducerade betongväggarna i Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan.

De första fönstren monterades i Hus B. Sedan följer hus C och så fortsätter det allt utifrån att väggarna kommer på plats. Totalt ska Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan få cirka 500 fönster och det vanligaste formatet är 2 500 millimeter gånger 1 200 millimeter. Fönstermonteringen kommer att ske på fredagar, då det inte monteras några väggar.

Film: Titta in i hus B med Skanskas projektchef Emelie Rising.

Det sista bjälklaget läggs på Hus B. Nästa steg blir att göra taket tätt. Samtidigt monteras fönster och fönstermonteringen i Hus B. Här är skolsalarna på plats och väggar och fönster har kommit upp. De andra husen byggs för fullt.

Det sista till grunden för Hus E har gjutits. Sedan är det bara grunden till Hus A som är kvar att gjuta.

Lägesrapport januari 2021

Nu syns byggnaderna till Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan allt tydligare för dig som går förbi. Betongvägarna till hus B monteras och nu sätts väggarna på plan två och plan 3 monteras.

Alla väggar till skyddsrummet är klara. Nu gjuts bjälklaget. Det betyder att arbetet kommer upp från gropen till marknivå. I övrigt färdigställs grundplattor med trappor och ramper.

Gjutningen till skyddsrummet i källaren i hus E avslutas, sedan är det huset uppe i markhöjd.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?