Länk till startsidan

Heddagymnasiet och Svaneskolan

Framtidens skola för framtidens elever – nu bygger vi Hedda Andersson-gymnasiet och Svaneskolan i Lund. Första inflyttning kommer att ske sommaren 2023. Skolan kommer att stå helt klar 2024.

Skisser på blivande Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan
Den nya skolan har ritats av Wingårdhs arkitekter i samarbete med danska AART och kommer att erbjuda plats för 1 620 elever på gymnasiet och 360 på högstadiet.

Vad och var ska vi bygga?

I december 2019 beslutade kommunfullmäktige att Lunds nya gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet, ska byggas på Svaneskolans nuvarande tomt och samlokaliseras med Svaneskolans högstadium. Det senare får dock inflyttning senare än gymnasiet.

Här kan du följa bygget steg för steg

Karta över fastigheten Pastor Svane 1 m.fl
Byggnaderna ligger mellan Möllegatan, Svanevägen och Trollebergsvägen. Byggnaderna är numrerade från A till E, där Svaneskolan kommer att hålla till. Matsal och aula kommer att finnas i hus A, i övrigt är det inte bestämt vilka gymnasieprogram som ska finnas i respektive byggnad.

Hur påverkas jag?

Transporter kommer huvudsakligen att gå Trollebergsvägen och ner på Svanegatan. Infart till fastigheten/arbetsplatsen planeras i höjd med nuvarande aula.

På byggarbetsplatsen kommer det att arbeta uppemot 100 personer då produktionen är som intensivast. Byggbodar är placerade på asfaltsytan söder om den "gamla" matsalen, intill vändzonen längst ned på Möllegatan.

Buller från entreprenadmaskiner kommer framförallt att förekomma under rivning och markarbeten. Detta sker framför allt under perioden juni 2020 – juni 2021 samt i projektets slutfas då skolgård och markbeläggning ska färdigställas. Övriga bullrande moment kommer att förekomma från tid till annan under större delen av byggtiden.

Åtgärder i form av bullerdämpande plank i arbetsplatsens begränsningslinje mot nuvarande matsal och kommande skolpaviljonger kan komma att uppföras. Planering för detta pågår.

Tidplan och budget

Rivningen av den gamla Svaneskolan inleddes efter skolavslutningen i juni 2020. Invigningen av Hedda Anderssongymnasiet planeras till höstterminen 2023. Invigningen av den nya Svaneskolan planeras till vårterminen 2024.

Kommunfullmäktige har beviljat en investeringsram om 750 miljoner. Entreprenör är Skanska.

Projektvision för Hedda Andersson/Svane

Lunds nya gymnasieskola kommer att vara en levande mötesplats för ungdomar,pedagoger, personal och lundabor. Det ska finnas möjlighet att slå sig ner för en fika, ta en kopp kaffe, träffa kompisar och kollegor. På kvällstid kan någon eller några av Lunds ideella föreningar använda skolans lokaler för olika aktiviteter. Den nya gymnasieskolan ska vara en god arbetsplats för både vuxna och ungdomar där mångfald och samarbete bejakas. Fokus är att skapa en social, kreativ och trygg arbetsmiljö.

Elever från hela Skåne söker sig till Lunds gymnasieskolor och trenden ser ut att hålla i sig. De fyra gymnasieskolorna Katedralskolan, Spyken, Polhem och Vipan kompletteras nu med ännu en, Hedda Anderssongymnasiet.

Gymnasieskolans tydlig pedagogisk profil ska komplettera de fyra befintliga gymnasieskolorna i Lund. Profilen och skolans varumärke baseras på en gemensam värdegrund där elevens lärande är i centrum. Den pedagogiska profilen kommer att styra lokalernas utformning. Byggnaden ska kunna erbjuda en palett av olika lärmiljöer anpassade efterelevernas behov med en IT-lösning som skapar förutsättningar för skolutveckling i en digital tid.

Att bygga en ny gymnasieskola är en stor investering. Det gäller därför att hitta flexibla lösningar som tillåter att flera verksamheter kan samutnyttja lokalerna. Vi ska bygga resurssmart. Det innebär att byggnaden skall ha en låg energiförbrukning och vara byggd av hållbara material som ger en lång livslängd.

Lunds nya gymnasieskola med sin pedagogiska profil och resurssmarta arkitektur ska vara ett signum för kunskapsstaden Lund.

Skolan är redan igång i tillfälliga lokaler, du kan läsa mer på Hedda Anderssongymnasiets webbplats.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?