Länk till startsidan

Borgareparken rustas upp

Borgareparken ska få ett ordentligt lyft, med nya sittplatser och utegym. Busstorget vid Magistratsvägen ska byggas om och en tunnel under Norra Ringen fräschas upp.

I östra delen av Norra Fäladen ligger Borgareparken, som funnits sedan 70-talet. Det är en välbesökt park, och eftersom allt fler flyttar till området behöver den nu rustas upp.

Korta fakta

  • Vad: Upprustning av Borgareparken, busstorget vid Magistratsvägen och gång- och cykeltunnel under Norra Ringen.
  • Varför: Parken är gammal och behöver fräschas upp. Området växer och fler ska vistas i parken.
  • Nuläge: Byggnation.
  • Klart: Sommaren 2023.

Vad ska vi göra?

Vi ska bygga bänkar runt om plaskdammen, ett utegym, bollplan med sittytor och en skateramp. Växtligheten ska rensas och övriga ytor ska snyggas till. Fler träd ska planteras runt om i parken.

Inom det här projektet ska vi också bygga om busstorget vid Magistratsvägen. Där ska det planteras en stor ek och ytan runt om ska få ny beläggning, en bänk och belysning. Gång- och cykelvägen mellan Magistratsvägen och Borgareparken ska få nya bänkar och belysning. Dessutom ska den mittersta av de tre gång- och cykletunnlarna under Norra Ringen mellan Svenshögsvägen och Delfinvägen få ny fasadbeklädnad och belysning.

Hundrastgård stängs

Den gamla lekplatsen i östra änden av parken, som idag används som hundrastgård, kommer under hösten att stängas. De två andra hundrastgårdarna i parken kommer att vara kvar.

Tidplan

Arbetet med parken påbörjas i september 2022 och kommer att pågå fram till sommaren 2023. Under våren nästa år startar arbetet med gång- cykeltunneln. Fram till då hålls tunneln öppen som vanligt.

Så påverkas du av arbetet

Ytan runt Plaskdammen och där utegymmet ska byggas kommer att stängas av under byggtiden. Gång- och cykeltunneln stängs i omgångar, dels när den målas, dels när belysning- och fasadbeklädnad monteras. Omledning av gång- och cykeltrafik kommer att ske till närliggande tunnlar.

Busstorget stängs delvis av, men du kommer att kunna stiga på och av bussen som vanligt. Den lilla cykelparkeringen precis vid busstorget kommer att vara stängd under byggtiden.

Under våren 2023 stängs den mittersta gång- och cykeltunneln under Norra Ringen, mellan Svenshögsvägen och Delfinvägen. De andra två tunnlarna kommer att hållas öppna.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?