Länk till startsidan

Enestugans förskola byggs om

Den nya förskolan i Genarp byggs för sex avdelningar med kök, möjlighet att sova ute och en solcellsanläggning som delvis ska försörja förskolan med el. Under byggtiden kommer barnen att evakueras till Welins förskola som ligger i närheten.

Vad ska vi göra?

Enestugans förskola består idag av en äldre huvudbyggnad, som uppskattningsvis är från 1970-talet. Huset är sedan tillbyggt vid ett senare tillfälle. Eftersom antalet förskoleelever i Genarp ökar och förskolans lokaler börjar bli gamla, ska den ersättas av en ny byggnad. Den nya förskolan byggs för sex avdelningar med kök. Skolgården till Enestugan är stor och rymlig. Även efter ombyggnaden ska skolgården behålla en stor del av sin naturliga prägel. 

Enestugans gård kommer att bli grön och inbjudande. Illustrationen visar en tidig skiss över hur miljön kommer att utformas. Detaljer kan ha tillkommit eller tagits bort.

Hur påverkas jag?

Gång- och cykelvägar i närheten av Södra Fäladsvägen ses över av säkerhetsskäl. Flödet av lastbilstrafik till och från bygget ökar i omgångar. I dagsläget bedömer vi inte att det behöver bli några några omledningar av trafiken. Trafikfrågan uppdateras löpande och blir det någon ändring skyltar vi på plats.

Tidplan och status

Beräknad inflyttning: December 2022
Adress: Södra Fäladsvägen 7, Genarp
Arkitekt: Wigot Arkitekter
Entreprenad: NBI

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?