Länk till startsidan

Utbyggnad av cykelbana på Kävlingevägen

Till vintern 2022 kommer en ny gång- och cykelbana byggas på Kävlingevägen, mellan Baravägen och Kung Oskars väg. Bygget förväntas påbörjas vintern 2022 och färdigställas under 2023.

Kävlingevägen är länken mellan Lunds centrum, Oskarshem, Nöbbelöv, Vallkärra och stångby. Stråket kopplar väl ihop lokala cykelresebehov inom staden och stadsdelen och tätorter. Bland annat behöver komfort och trafiksäkerheten öka för cyklisterna. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är behovet stort av förbättringar i cykelstråket. Utbyggnaden kommer också ge bättre förutsättningar för vegetationen, genom att mer yta tillförs till trädalléerna.

Tidplan och status för Kävlingevägen

  • Entreprenad påbörjas: vinter 2022
  • Förväntas klart: 2023

Hur påverkas jag?

Under byggnationen kommer det stundtals bli visst buller. Det kan tidvis bli mer besvärligt att ta sig fram på grund av byggarbetena då körbanor och gångbanor behöver stängas av.

Bakgrund

Under 2022 genomfördes en utredning om möjligheten att bygga ut gång- och cykelinfrastruktur i kommunens tätorter. Resultatet blev av man bland annat lyckades peka ut möjligheten till ett nytt cykelstråk i Lund längs med Kävlingevägen. Sträckan blir en del i att skapa ett mer sammanhängande system av gång- och cykelbanor utmed Lunds huvudgator samt skapa en mer tillgänglig och trivsam gatumiljö.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?