Länk till startsidan

Broarbete på Dalbyvägen

Ett omfattande underhållsarbete av en bro på Dalbyvägen kommer att utföras under hösten. Den aktuella bron är den gång- och cykeltunnel som går under Dalbyvägen strax öster om Tornavägen.

Översiktsbilden visar bland annat var den aktuella gång- och cykeltunneln ligger, påverkat trafikområde och vägarbetsområdet.

Bakgrund och åtgärder

Hård belastning och rörelser mellan delarna i brokonstruktionen har orsakat sprickor i gång- och cykeltunnelns tätskikt med läckage som följd. Tunneln är byggd av prefabricerade delar av betong och det är i skarvarna mellan delarna som läckaget finns. För att komma åt att repararera tätskiktet måste först betongkonstruktionen friläggas från Dalbyvägens överbyggnad. Därefter kan ett nytt tätskikt läggas och ett betonglock, som ska minska rörelserna i konstruktionen, gjutas. Vi kommer även att förstärka balken över gång- och cykeltunnelns södra mynning samt byta ut de räcken som finns på var sida Dalbyvägen ovanför tunnelns båda mynningar.

Tidplan, etapper och arbetstider

Byggstart: 12 september

Beräknas att vara klart: 2 december
Arbetstider: vardagar klockan 07 - 16

Etapper

För att möjliggöra att trafiken på Dalbyvägen hålls öppen, kommer arbetet att delas in i fyra etapper:

Etapp 1: Vecka 37, avstängnning och etablering. Arbetet sker vänster körfält i båda riktningarna. Höger körfält i båda riktningarna är avstängda.
Etapp 2: Vecka 38-40. Arbetet sker höger körfält i båda riktningarna. Vänster körfält i båda riktningarna är avstängda.
Etapp 3: Vecka 41-47, kantbalken förstärks på södra sidan och nya räcken på var sida sida Dalbyvägen monteras. Avstängning som i etapp 2.
Etapp 4: Vecka 48, återställning och avetablering

Tidplan med reservation

Observera att ändringar i tidplanen kan komma att ske. Ju äldre en bro är desto större är risken att ritningarna inte överensstämmer med verkligheten. Väder, vind och hård belastning kan också göra att bron är i sämre skick än beräknat. Överraskningar påverkar ofta tidplanen.

Trafik och störningar

Dalbyvägen är en pulsåder in till Lund och trafikpåverkan förväntas att bli stor, särskilt i rusningstid.

  • Motortrafiken på Dalbyvägen kommer att vara öppen men begränsad.
  • Nio busslinjer påverkas (Skåneexpressen 5, 103, 155, 160. 161, 162, 170, 171, stadsbuss 3) och hållplatslägen flyttas.
  • Gångtrafikanter och cyklister ombeds att ta en annan väg än den aktuella gång- och cykeltunneln.
  • Det är svårt att utföra arbetet utan att det bullrar men vi försöker att arbeta så effektivt som möjligt och inom givna arbetstider, för att störningen inte ska bli större än absolut nödvändigt.

Entreprenör

GVV, Gatu och Väg Väst AB

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?