Länk till startsidan

Idalafältet etapp II

Under sommaren 2022 påbörjas Idalafältet etapp ll. Inledningsvis är det den allmänna platsmarken med gator, parkmark, dagvattenhantering, belysning och gång- och cykelvägar som anläggs.

Området kommer erbjuda såväl flerbostadshus som fribyggartomter. När området är färdigutbyggt kommer det att erbjuda 300–360 nya bostäder.

Illustration som visar området som berörs i etapp två.

Fram till och med sommaren 2023

  • Anläggande av byggator, dagvattenmagasin, gång- och cykel-vägar och upprustning av befintlig lekplats.
  • Delar av Mäster Knuds gata får en ny sträckning, då några fastigheter får ändrade fastighetsgränser.

Utbyggnaden kommer att ske i två etapper då Brukshundsklubbens arrende löper till och med år 2027.

Tidplan och status

  • Entreprenad byggator: juni 2022-juni 2023.
  • Möjlig start för bostadsbyggande: juni 2023.

Hur påverkas jag som bor i närheten?

Byggtrafiken kommer främst att köra via Skogskattsvägen, för att undvika tung trafik i anslutning till Idalaskolan. Det är också i denna del av området som entreprenören Jonab Anläggnings AB kommer att ha sin etablering.

Parallellt pågår LKFs (Lunds kommunala fastigheter) entreprenad där gamla Idalaskolan rivs och ersätts med bostäder. Byggtrafiken kommer köra via Mäster Knuds väg.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?