Länk till startsidan

Ny belysning på de prioriterade cykelvägarna i Lund

Under hösten startar ett projekt för att förbättra belysningen på de prioriterade cykelstråken i Lund. Alla armaturer på dessa stråk, där de går i parkmark, ska bytas ut till LED-belysning. En inventering av belysningen visar att behovet av underhåll skiftar och att även stolpar och fundament behöver bytas ut på sina ställen.

Vi har olika armaturer för olika miljöer. På gång- och cykelvägarna används denna armatur som har LED-belysning som ljuskälla.

Åtgärder

Belysning har en vidare betydelse än att endast lysa upp för att man ska se. Den upplevda tryggheten och var människor väljer att vara när det mörknat, är ofta en direkt effekt av belysning. Med LED-armatur och ny teknik får kommunen bättre möjligheter att styra belysningen efter det naturliga dagsljuset. Det blir också mer miljöanpassat och mer ekonomiskt.

En inventering av belysningen på det prioriterade gång- och cykelstråket är redan utförd. Under hösten 2022 ska armaturer bytas till LED. Vidare ska en andel belysningsstolpar och fundament bytas ut enligt inventeringsrapporten. Arbetet delas in i fem etapper, som var och en avslutas innan nästa etapp påbörjas. Första etappen gäller gult och grönt stråk i Lunds nordvästra del. Se bild av etappindelningen nedan.

Karta över cykelvägnätet i Lund

Tidplan

Start: september 2022

Beräknas att vara klart: årsskiftet 2022/2023

Störningar

Under rusningstid morgon och eftermiddag kan fotgängare och cyklister på väg till arbete och skola störas av att maskiner blockerar den gång- och cykelväg vi arbetar med för tillfället. Man kan behöva ta sig förbi arbetet utanför gång- och cykelvägen. Vi ber om överseende med detta.

Entreprenör

Akea

Kontakt

Medborgarcenter, telefon 046-359 50 00

Första etappen i belysningsprojektet gäller rött, grönt och gult cykelstråk på parkmark i Lunds nordvästra del. Etapp två gäller rött och blått stråk i Lunds nordöstra del, tap 3 gult stråk i Lunds sydöstra del. Etapp 4 oh 5 gäller lila, blått och grönt stråk i Lunds sydvästra del.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?