Länk till startsidan

Bangatan, övergångsställe byggs om

Övergångsstället mellan stationshuset och Knut den stores torg trafikeras av busstrafik och utsätts däför för hård belastning. För att förse den korsande gångtrafiken med en jämn yta att gå på ska övergångsstället byggas om.

Bakgrund och åtgärder

En stor del av Lunds vägnät vilar på gamla kulturlager som ger efter för den hårda belastning som tung trafik utgör. På de platser där vi bygger övergångsställen i smågatsten brukar vi, för ett bättre stöd, lägga ett asfaltslager under ytan av smågatsten.

Tidplan och arbetstider

Natten 3-4 oktober

Kl 21.00 - 06.00: Vi river nuvarande övergångsställe och lägger asfaltsgrus.

4-18 oktober

Arbetet sker dagtid och beräknad att vara klart 18 oktober.

Trafik och störningar

  • Ett körfält kommer att vara öppet under hela arbetet.
  • Gångtrafikanter och cyklister kan ta sig förbi arbetet under hela byggtiden.

Det är svårt att utföra arbetet utan att det bullrar men vi försöker arbeta så effektivt vi kan och inom givna arbetstider för att störningen inte ska bli större än nödvändigt.

Entreprenör

Markentreprenad, Lunds kommun

Kontakt

Medborgarcenter 046-359 50 00

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?