Länk till startsidan

Genarp centrum

Under utvecklingsprojektet Fokus Genarp kom det fram att det finns en bykänsla i Genarp som är viktig. Genarpsborna saknade även en tydlig central plats för människor att mötas på. Planprogrammet omarbetas efter de synpunkter som kom fram under samrådet.

Planeringsarbetet fortsätter

Byggnadsnämnden har beslutat att stadsbyggnadskontoret ska ta fram en omarbetat förslag där bland annat Centrumparken (Fjärilsparken) inte bebyggs, Gamla Hotellet inte rivs, utan istället renoveras och där ny bebyggelse ska förstärka bykänslan i både volym och utformning.

Det nya förslaget planeras tas upp för beslut i slutet av 2021.

Kollage av ett framtida centrum i Genarp

Samrådsförslaget

Beslut om samråd togs i augusti 2020.

Vill du läsa hela samrådsförslaget kontaktar du stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Snabbfakta om Genarp

Är du nyfiken på att veta mer om Genarp? Hur många bor här, vad kan man göra på fritiden?

Upptäck Genarp

Fokus Genarp

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Genarp pågick 2016-2017. Resultatet av gruppernas arbete har samlats i en slutrapport.

Fokus Genarp

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?